Atnaujintas 2007 sausio 5 d.
Nr.2
(1499)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Šakių dekanate

Dviejų kraštiečių vyskupų 80-metis

Nusidriekė norinčiųjų
pasveikinti vyskupus eilė

Vyskupai Juozas Preikšas
ir Juozas Žemaitis tėviškės
bažnyčioje mini savo 80-metį

GRIŠKABŪDIS. Antrąją šv. Kalėdų dieną, gruodžio 26-ąją, Kristaus Atsinaujinimo bažnyčioje buvo pagerbti iš šios parapijos kilę bendraamžiai vyskupai emeritai Juozas Žemaitis, MIC, ir Juozas Preikšas – paminėtas jų gimimo 80-metis. Ta proga abu vyskupai gausiai susirinkusiems parapijiečiams aukojo šv. Mišias. Vysk. J.Žemaitis priminė sudėtingų pokaryje studijų Kauno kunigų seminarijoje metus, išsklaidytą kursą, tremtį ir kitas negandas, dėl kurių dalis klierikų kunigais tapo vėliau, o kai kurie išvis nebaigė studijų. Metais vėliau už vysk. J.Žemaitį kunigu tapo vysk. J.Preikšas, kuriam irgi teko sugaišti vienerius metus valdžiai sumažinus klierikų skaičių.

Nors gimtosios parapijos bažnyčioje daug kartų aukojęs šv. Mišias būdamas Šakių dekanu ir Vilkaviškio vyskupijos ordinaru, vysk. J.Žemaitis sakė jaučiąsis tarsi tai būtų jo primicijos. Juk studijuoti į Kauną išvyko kartu abu su J.Preikšu, o tokiu sunkiu laikotarpiu skirtingu metu baigus seminariją tikrų primicijų taip ir nebuvę. Šv. Mišiose pamokslą sakęs vysk. J.Preikšas už tai, kad esame, kvietė kiekvieną nepamiršti padėkoti savo tėvams, tėviškei ir jos žmonėms. Vyskupas dėkojo visiems, atėjusiems jų pagerbti. O po šv. Mišių nusidriekė ilga norinčiųjų pasveikinti abu vyskupus 80-mečio proga eilė: seniūnijos, bendruomenės, ambulatorijos, parapijos atstovai.

Abu vyskupus atvykti paminėti savo 80-mečio pasikvietė naujasis Griškabūdžio klebonas kun. Nerijus Žvirblys, šventėje taip pat dalyvavo šios parapijos altaristas kun. Vytautas Užkuraitis ir Sintautų klebonas prel. Antanas Maskeliūnas.

Romas BACEVIČIUS

Vido VENSLOVAIČIO nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija