Atnaujintas 2007 sausio 5 d.
Nr.2
(1499)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Dramatiškoje Irako situacijoje žadinti susitaikymo ir taikos viltį

Dauguma Irako emigrantų – krikščionys

Bausmė gali sukurstyti kerštą

Gruodžio 30 dieną Bagdade įvykdžius mirties bausmę Irako diktatoriui Sadamui Huseinui, Šventojo Sosto spaudos tarnybos direktorius t. Federikas Lombardis, SJ, paskelbė notą, kurioje sakoma: Įvykdyta egzekucija visuomet yra tragiškas įvykis, verčiantis liūdėti, net tada, kai liečia asmenį, tapusį kaltą už rimtus nusikaltimus. Katalikų Bažnyčia, kuri yra priešinga mirties bausmei, pakartotinai primena savo nusistatymą. Kaltojo nužudymas nėra būdas teisingumui atkurti ir visuomenei sutaikyti. Priešingai, kyla pavojus, kad bus sukurstytas noras keršyti ir sužadintas naujas smurtas. Šiuo tamsiu Irako tautos gyvenimui metu negalima nepalinkėti, kad visi atsakingieji tikrai visomis pastangomis stengtųsi dramatiškoje situacijoje sužadinti susitaikymo ir taikos viltį.


Popiežius aptaria savo 2006 metų keliones

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI
pagerbia buvusios Aušvico
mirties stovyklos aukas

Padėka pirmtakui už indėlį į Bažnyčios gyvenimą

Prasidedant dabartiniam pontifikatui kai kurie popiežių Benediktą XVI artimai pažinoję Bažnyčios hierarchai teigė, kad jis gali daugelį nustebinti savojoje Petro tarnystėje, ir jie šiuo atžvilgiu buvo teisūs. Praėjusių metų labai intensyvioje ganytojiškoje veikloje didžiausią nuostabą sukėlė Šventojo Tėvo gausios ir rezultatyvios apaštališkosios užsienio kelionės. Nors iš pradžių Popiežius aiškino, kad dėl garbingo amžiaus – balandį jis švęs 80-metį – neketina varžytis su pirmtaku Jonu Pauliumi II tarptautinių vizitų gausa, tačiau pernai jis atliko net keturias piligrimystes į Lenkiją, Ispaniją, Vokietiją ir Turkiją, kurios susilaukė plataus atgarsio ne tik aplankytose šalyse, bet ir visame pasaulyje.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija