Atnaujintas 2007 sausio 5 d.
Nr.2
(1499)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Dramatiškoje Irako situacijoje žadinti susitaikymo ir taikos viltį

Dauguma Irako emigrantų – krikščionys

Bausmė gali sukurstyti kerštą

Gruodžio 30 dieną Bagdade įvykdžius mirties bausmę Irako diktatoriui Sadamui Huseinui, Šventojo Sosto spaudos tarnybos direktorius t. Federikas Lombardis, SJ, paskelbė notą, kurioje sakoma: Įvykdyta egzekucija visuomet yra tragiškas įvykis, verčiantis liūdėti, net tada, kai liečia asmenį, tapusį kaltą už rimtus nusikaltimus. Katalikų Bažnyčia, kuri yra priešinga mirties bausmei, pakartotinai primena savo nusistatymą. Kaltojo nužudymas nėra būdas teisingumui atkurti ir visuomenei sutaikyti. Priešingai, kyla pavojus, kad bus sukurstytas noras keršyti ir sužadintas naujas smurtas. Šiuo tamsiu Irako tautos gyvenimui metu negalima nepalinkėti, kad visi atsakingieji tikrai visomis pastangomis stengtųsi dramatiškoje situacijoje sužadinti susitaikymo ir taikos viltį.

Popiežiškosios teisingumo ir taikos tarybos pirmininkas kardinolas Renatas Rafaelis Martinas pastarosiomis dienomis turėjo viltį, kad bus nuspręsta nevykdyti S.Huseino egzekucijos. Jis tai pareiškė jau po šeštadienio rytą įvykusios egzekucijos. Kardinolas sakė, jog melsis su viltimi, kad S.Huseino pakorimas nepaaštrintų ir taip kritiškos situacijos susiskaldymų ir brolžudiškų kovų išsekintame Irake. Kardinolas taip pat priminė, kad pagal enciklikos „Evangelium vitae“ mokymą būtina išvengti mirties bausmės, atsižvelgiant į tai, jog „šiuolaikinė visuomenė turi priemonių, kurios leistų veiksmingai kovoti su nusikalstamumu, paversdama nusikaltėlius nekenksmingus, bet visiškai neatimdama iš jų galimybės pasikeisti“.

Kardinolas R.R.Martinas priminė Bažnyčios nuostatą apie gyvybės dovaną, kuri nėra visa žmogaus žinioje ir kurią būtina gerbti nuo vaisiaus prasidėjimo akimirkos iki natūralios mirties. Šiuo nusistatymu tiek abortas, kiek embrionų tyrimas, tiek eutanazija, tiek mirties bausmė yra atmetami, nes paneigia pagal Dievo paveikslą sukurto žmogaus asmens transcendentinį orumą.

Daugiau kaip 40 procentų Irako karo emigrantų yra krikščionys

Bažnyčia visuomet gina gyvybę, o Irako vyskupai nepraleidžia progos priminti pareigą gerbti gyvybę ir ją ginti. Tai pareiškė apaštališkasis nuncijus Irake arkivyskupas Frensis Čalikatas, papasakojęs apie Irako vyskupų nusistatymą, išsakytą S.Huseino egzekucijos išvakarėse. Nuncijus taip pat priminė, jog popiežius Benediktas XVI yra itin susirūpinęs visomis Irako Bažnyčiai iškylančiomis problemomis. Popiežius įsakmiai paragino užtarti Irako tautą savo Kalėdų kalboje „Urbi et orbi“ ir jo žodžiai Irake buvo labai palankiai išklausyti ir valdžios sluoksniuose. Be to, sakė nuncijus Irake arkivyskupas F.Čalikatas, Šventasis Tėvas laiške visiems Artimųjų Rytų katalikams labai taikliai priminė vieną labai svarbią temą dėl pasaulyje beveik nepastebėtos Palestinos ir ypač Irako krikščionių emigracijos. Nuncijus pažymėjo, kad neseniai įvykdyta apklausa leidžia manyti, jog net per 40 proc. visų iš Irako išvykstančių arba emigruojančių žmonių yra krikščionys. Didžioji jų dauguma emigruoja į Siriją, kiti keliauja į Jordaniją arba Libaną, bet dauguma siekia išvykti į Vakarus.

Visa tai rūpi net tik popiežiui Benediktui XVI, bet ir Irako Bažnyčios vyskupams. Jie stengiasi įtikinti tikinčiuosius pasilikti, čia pat tiesiogiai liudyti gyvą tikėjimą, kad Bažnyčia Irake visuomet būtų gyvastinga.

Pagal VR

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija