Atnaujintas 2007 sausio 5 d.
Nr.2
(1499)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Nejaugi leisime numirti „Kregždutei“?

…Ne sykį ir ne dukart iškėlęs galvą žiūrėdavau į melsvoje padangėje šaudančias kregždutes. Jos taip vikriai siūdavo, vartydavosi ir nardydavo, kad, atrodė, nei svorio, nei baimės tie maži paukščiukai neturėjo: žavėjo savo vikrumu, žvalumu, lengvumu ir judrumu…


Kalėdų džiaugsmas ir šešėliai

Piktadariai išspyrė Švč.M.Marijos
koplytėlės stiklą ir apdaužė skulptūrą

Praėjo džiaugsmingos šv. Kalėdų šventės. Jas pasitinkant į Jonavą atkeliavo Betliejaus taikos ugnis, kurią gruodžio 20 dieną į vakarines šv. Mišias Šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčioje su specialiu žibintu atnešė R.Samulevičiaus pagrindinės mokyklos skautai. Ši ugnis pradėta dalyti 1986 metais Austrijoje. Kasmet geriausias Austrijos vaikas vyksta į Betliejų ir Kristaus gimimo grotoje uždega žvakę. Ji specialioje kapsulėje pargabenama į sostinę Vieną. Iš Vienos įvairiausiais būdais ugnis perduodama į kitas Europos šalis. Gruodžio 19 dieną ugnis atvežta į Lietuvą, o gruodžio 20-ąją ir Jonavoje ji apkeliavo kelias mokyklas, darželius, vaikų globos namus, senelių pensionatą, „Bitutės” vaikų reabilitacijos centrą ir kt. Ši taikos ugnis nėra magiškas ženklas. Tai – simbolis, primenantis visų pareigą saugoti taiką, ir vilties ženklas, skelbiantis Gerąją Naujieną milijonams žmonių.


Džiaugiamės Viešpaties globa

„XXI amžių“ abu su vyru skaitome jau daug metų. Taigi esame nuolatiniai jūsų skaitytojai.

Neseniai „XXI amžiuje“ (Nr. 90) perskaičiau rašinį „Krikščionybės istorijos pėdsakais: nuo Mozės iki Kristaus“ apie nepaprastai įdomiai ir išsamiai aprašytą prof. Povilo Domeikos kelionę po Egiptą, Jordaniją, Izraelį. 34 žmonių grupė drauge su vyskupu Jonu Kaunecku, kun. Vytautu Pesliaku lankėsi mums, katalikams, brangiose vietose, kaip autorius pavadino, „nuo Mozės iki Kristaus“.


35 beglobiai vaikai lieka be pastogės

Katalikiška našlaičių globos įstaiga „Vaiko tėviškės namai“ Kaune privalo grąžinti savininkui patalpas, kuriomis 15 metų naudojosi pagal panaudos sutartį. Visos pastangos surasti kitas patalpas iki šiol nedavė rezultatų. „Vaiko tėviškės namai“ šaukiasi Kauno miesto ir rajono visuomenės pagalbos.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija