Atnaujintas 2007 sausio 5 d.
Nr.2
(1499)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

35 beglobiai vaikai lieka be pastogės

Katalikiška našlaičių globos įstaiga „Vaiko tėviškės namai“ Kaune privalo grąžinti savininkui patalpas, kuriomis 15 metų naudojosi pagal panaudos sutartį. Visos pastangos surasti kitas patalpas iki šiol nedavė rezultatų. „Vaiko tėviškės namai“ šaukiasi Kauno miesto ir rajono visuomenės pagalbos.

Savo malda už Lietuvos našlaičius ir „Vaiko tėviškės namus“ gali pagelbėti visi. Juk pats Kristus užtikrina: „Jeigu kas iš jūsų susitars žemėje dviese melsti kokio dalyko, jiems mano dangiškasis Tėvas jį suteiks“ (Mt 18, 19). Didelis būrys našlaičių, beglobių vaikų ir jų globėjai būtų labai dėkingi, jei atsirastų geradarys, kuris turėtų galimybę prieinama kaina parduoti – o gal labdaringai padovanoti? – tinkamas patalpas. Su Europos struktūrinių fondų ir kitų rėmėjų pagalba jos galėtų būti rekonstruotos, pritaikant šeimyninei našlaičių globai. Gal tokių patalpų statybai galėtų būti panaudotas ir laisvas žemės sklypas Kauno mieste arba rajone?

Katalikiška našlaičių globa privalo būti tęsiama, nes beglobių vaikų skaičius Lietuvoje ne tik ne mažėja, bet nuolat auga.

Kokia jų laukia ateitis be katalikiško auklėjimo ir be tikėjimo?.. Užtikrinti tiems vaikams, o drauge ir tėvynei Lietuvai šviesią ateitį – mūsų visų pareiga. Dera prisiminti Jėzaus Kristaus žodžius: „Ką padarėte vienam iš mažiausių mano brolių — man padarėte“ (Mt 25, 40).

Skambinti telefonu (8-37) 227298, adresas V.Sladkevičiaus g. 8-4, LT-44281 Kaunas.

„Vaiko tėviškės namai“

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija