Atnaujintas 2007 sausio 5 d.
Nr.2
(1499)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Apie Kalėdų laukimą

Grupė popietės dalyvių: kairėje –
popietės organizatorė, tikybos
mokytoja Salomėja Grakšelienė,
poetė Henrika Aušrienė (viduryje),
klebonas dekanas kunigas
Stasys Toleikis ir gimnazistės

Sakralines adventines
giesmes atlieka penktokai
Autoriaus nuotraukos

Laukiant Kalėdų Šilalės rajono mokyklose, kultūros įstaigose, parapijų namuose vyko Adventui skirtos popietės. Jose buvo apmąstoma Advento ir užgimsiančio Kristaus laukimo prasmė. Įspūdingą adventinę popietę „Jei Advento laiką leisim laukimu“ surengė Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos mokiniai, vadovaujami šios gimnazijos tikybos mokytojos Salomėjos Trakšelienės. Rengiant šią popietę jai talkino minėtos gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja Sauga Vaičikauskienė, muzikos mokytojai Laima Petkuvienė ir Arūnas Šerpytis. Renginyje dalyvavo Šilalės parapijos klebonas dekanas kun. Stasys Toleikis, buvusi ilgametė šios mokyklos lietuvių kalbos mokytoja, dabar jau daugeliui gerai žinoma poetė Henrika Aušrienė, gimnazijos direktorės pavaduotoja Irena Chramelienė, pedagogai ir gimnazijos mokiniai. Be to, į šią popietę, kaip ir kasmet, atvyko šio rajono Upynos vidurinės mokyklos tikybos mokytoja Lina Dobilienė su būriu upyniškių moksleivių.

Gausiai susirinkusius į renginį džiugino penktokų pagiedotos adventinės giesmės. Jas keitė popietę vedusių mergaičių sakomi posmai apie Adventą, visų popietėje dalyvavusiųjų sukalbėta bendra malda ir įspūdingas žvakių uždegimas dviem prabėgusioms Advento savaitėms priminti. Vėl giesmės, vėl tyloje skambanti adventinė muzika, klebono dekano kun. S.Toleikio (jis visur suspėja dalyvauti) įtaigus pasakojimas apie jauno žmogaus kovą su silpnybėmis, norint jas įveikti, ir buvusios šios gimnazijos mokytojos, dabar jau garsios poetės H.Aušrienės kūrybos posmai apie Kristų, Kryžių ir Adventą.

Žilvinas PRANCKEVIČIUS

Šilalė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija