Atnaujintas 2007 sausio 5 d.
Nr.2
(1499)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Apie kunigo nubučiuotas rankas

Kun. Andrius Nenėnas, OFM,
su tėvais Birute ir Kazimieru
bei jaunesniaisiais broliais
Povilu ir Justu prie Florencijos
Šv. Pranciškaus bažnyčios altoriaus

„Nauji šventimai yra didis džiaugsmas, norintis peržengti ribas, išeiti iš už konventų sienų, kad visus pakviestų šventei. Naujo gyvenimo šventei“, – tokiais žodžiais laikraščio „Toscana oggi“ žurnalistė Nicoletta Benini pradėjo savo gruodžio 3 dienos straipsnį apie lietuvio pranciškono brolio Andriaus šventimus Florencijoje. Jį šventino kitas pranciškonas, Montepulciano vyskupas, Rodolfo Cetoloni.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija