Atnaujintas 2007 sausio 17 d.
Nr.5
(1502)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Tų lemtingų dienų aidai

Petras KATINAS

Šiomis dienomis uždegęs žvakelę prie Sausio 13-ąją žuvusiųjų kapų sostinės Antakalnio kapinėse, vienas tų tragiškų įvykių dalyvis, budėjęs tą lemiamą dieną prie Vilniaus Televizijos bokšto ir sovietų armijos šturmo metu, apgailestavo, kad tų dienų įvykių dalyvius ir nukentėjusius stengiamasi pamiršti ir net paniekinti. Jis papasakojo, kaip kreipėsi į medikų komisiją, kad ji patvirtintų jo regėjimo negalią. Pasak šio Lietuvos patrioto, komisijoje sėdėję šeši gydytojai atvirai pasišaipė iš jo ir klausė: „O kas gi tave ten nešė prie to Televizijos bokšto tą Sausio 13-ąją?“ Tai labai daug ką sakantis faktas.


Jie žengė lemtingą žingsnį

Nikolajus Medvedevas,

Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos–
Atkuriamojo Seimo deputatas

Praėjo jau 16 metų nuo tų įsimintinų sausio 13-osios įvykių. Mes jau esame Europos Sąjungoje, laisvai važinėjame po visą pasaulį, sprendžiame savo dideles ir mažas problemas, sielojamės dėl nesėkmių, džiaugiamės sėkmėmis, ginčijamės dėl mūsų vidaus ir užsienio politikos, dėl ekonomikos, išgyvename dėl nusikalstamumo, korupcijos. Vieniems sekasi geriau, kitiems sunkiau. Gyvenimas tęsiasi.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija