Atnaujintas 2007 sausio 17 d.
Nr.5
(1502)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Tų lemtingų
dienų aidai

Jie žengė
lemtingą žingsnį

Dramaturgo dovana

Rašytojo slapyvardyje
– raidės iš Dievo
motinos paveikslo

Paroda
„Dėl šventumo“

Labdarybė

Kalėdos lagerių
džiunglėse

Jei nėra naudos,
tai nėra nei artimo,
nei krikščioniškosios
pareigos

„Fokus – marokus“
Palangos pajūryje
tęsiasi

Reikia išsaugoti
kopas

Pataikavimai
ir jų ištakos

„TV forumas“ –
raudoniukų kvorumas

Ar atgauta laisvė
padėjo tapti
laisviems?

Dienos su šventais
paveikslais

Lenkijos Bažnyčia ir praeities vertinimo iššūkiai

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI praėjusią
vasarą vykusio vizito Lenkijoje
metu su Krokuvos Vavelio katedros
rektoriumi kunigu Janušu Bielanskiu,
kuris sausio pradžioje atsistatydino
dėl kaltinimų bendradarbiavimu
su komunistų saugumo struktūromis

Popiežius ragino vengti arogancijos

Popiežiaus Benedikto XVI, Vatikano atstovų ir vietinių Bažnyčios hierarchų vertinimuose dėl susidariusios krizinės situacijos Lenkijos katalikų bendruomenėje po su komunistinio saugumo struktūromis bendradarbiavusio sostinės Varšuvos arkivyskupo Stanislavo Vielguso atsistatydinimo vyrauja geranoriškas troškimas padėti, užjausti siekiant tiesos ir atsinaujinimo. „Tegul tikėjimas, meilė ir išmintis suvienija visus Lenkijos tikinčiuosius“, – sakė Šventasis Tėvas praėjusio trečiadienio bendrojoje audiencijoje. Sausio 7 dieną jis neatidėliodamas priėmė arkivyskupo S.Vielguso atsistatydinimą ir Varšuvos diecezijai laikinai vadovauti paskyrė buvusį ordinarą kardinolą Juzefą Glempą.


Senosios bažnyčių knygos, išleistos „Krinčino Savilaidos“

Ligija PARVALKAITĖ

Kalba Panevėžio vyskupas
Jonas Kauneckas. Kairėje –
knygų autorius istorikas
Algimantas Krinčius

Unikalus atvejis Pasvalio krašto istorijoje – Senosios Krinčino ir Pasvalio bažnyčių knygos, išleistos „Krinčino Savilaidos“. Dvylika paprastais ir ištaigingais viršeliais aprengtų knygų šiandien gulasi ant mūsų kultūros stalo. Tik reikia rimto skaitytojo, nes „įkąsti“ knygų turinį – nelengva. O kad jos būtų žinomos, Mariaus Katiliškio biblioteka kartu su autoriumi istoriku Algimantu Krinčiumi, Panevėžio vyskupu Jonu Kaunecku, ambasadoriumi Vidmantu Povilioniu, Pasvalio dekanu kunigu Algiu Neverausku jas pristatė Pasvalio krašto bendruomenei.


Palanga viduržiemį – dienomis, kai jūra nebejuokauja

Gediminas GRIŠKEVIČIUS

Palangos „Bočių“ ansamblio
šokėjai, kuriems išradingai
vadovauja Janina Serapinienė,
koncerto Vilniuje metu

Dienomis, kai jūra nebejuokauja, kai tik vaikiškose pasakėlėse ir eilėraščiuose prisimenamos baltabokštės, vasarotojų vaikų statytosios smėliapilės, kai vėjai savosiomis „ledrankėmis“ bando atgrasinti nuo geismo eiti krantu, kad jūra savo „septynmyliais plaučiais“ irgi galėtų išsivalyti, taip pat peržiem pailsėti nuo visų „teršinčių“, Palanga ir palangiškiai gyvena tikrą, savą gyvenimą. Ogi kiek čia tos mūsų Palangos – nuo Saulėtekio tako iki autobusų stoties – 12 minučių, dar tiek – iki Jūros tilto...


Nauja biblioteka Šakiuose

Kunigai Sigitas Matusevičius
ir Virginijus Kelertas apžiūri
naujosios bibliotekos knygas

Jau seniai šakiečiams reikėjo naujos bibliotekos. Naujosios bibliotekos, kuri iškilo kaip senosios priestatas, statyba pradėta prieš metus. Ir štai gruodžio 8 dieną modernus Šakių viešosios bibliotekos pastatas buvo iškilmingai atidarytas. Iškilmėse dalyvavo ne tik Šakių rajono valdžios vadovai, bet buvo sulaukta ir garbių svečių iš Vilniaus, Marijampolės bei iš aplinkinių miestų.


Įveikiantis fotomeno aukštumas

Bronius VERTELKA

Fotomenininkas Evaldas Ivanauskas –
Metų panevėžietis kultūros srityje

Metų panevėžiečiu kultūros srityje nominuotas fotomenininkas Evaldas Ivanauskas. Pernai jis tapo net dviejų tarptautinių fotokonkursų nugalėtoju.

Skatino skverbtis į fotomeno paslaptis

Dizaineriu vienoje reklamos ir leidybos agentūroje dirbęs E.Ivanauskas su fotografija turėjo bendrų sąlyčio taškų netiesiogiai – per savo darbą. Realizuodamas įvairius reklaminius ir leidybinius projektus, jis akis į akį susidurdavo su fotomedžiaga, todėl atsirasdavo puiki proga sužinoti, kaip ji yra tvarkoma, rengiama spaudai. Be to, buvo atliekami įvairūs fotomontažai, nuotraukų pertvarkymai, retušavimai. Evaldas žinių apie fotografiją papildomai įgijo bendraudamas su tokiais Panevėžio fotomeistrais, kaip Marija Čičirkiene, Algimantu Aleksandravičiumi, Stasiu Povilaičiu, Sauliumi Saldūnu. Pastarąjį, kaip itin išsilavinusį, daug išmanantį, jis šiandien tebelaiko fotografijos akademiku. Tokios pažintys užkrėtė dizainerį gilintis į fotografijos meno paslaptis.


Dovana meno mylėtojams

Bronius VERTELKA

Profesorius Petras Repšys

Knyga „Petras Repšys“– šiandien tarp itin perkamų leidinių. Kritikų vertinimu, tai geriausias kūrinys Lietuvoje apie meną, ir jos pasirodymas – tarsi šviesulys niūrokoje kultūros erdvėje. Tokios mintys buvo išsakytos Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Konferencijų salėje, kur vyko knygos „Petras Repšys“ pristatymas. Susitikti su svečiais iš Vilniaus panoro tiek daug žmonių, jog nemažai jų turėjo stovėti. Vadinasi, vis rimčiau imama žvelgti į kultūrą.


Okupacijos aukos įpareigoja ginti laisvę

Severino Vaitiekaus studijos
„Tuskulėnų egzekucijų aukos
ir budeliai (1944-1947)“ viršelis

Pirmaisiais antrosios sovietinės okupacijos metais okupacinė valdžia vykdė žiaurias represijas prieš Lietuvos piliečius, pasitelkdama neteisėtus, netgi be formalaus teisinio pagrindo „įstatymus“, fiziškai naikindama juos. 1944-1953 metais NKVD, NKGB, MGB ir joms pavaldžios arba su jomis susijusios institucijos vykdė sovietų valdžios priešininkų persekiojimą ir naikinimą. Suiminėdami, tardydami, laikydami kalėjimuose ir teisdami Lietuvos patriotus, nesusitaikiusius su okupacijos faktu, šio represinio aparato pareigūnai vykdė karo tribunolų paskirtus mirties bausmės nuosprendžius, o vėliau slėpė savo nusikaltimų aukas ir pėdsakus. 1944-947 metais sovietinė represijų mašina, „dirbdama“ visu tempu, savo nukankintas ar nužudytas aukas slėpdavo daugiausia Vilniaus teritorijoje esančiuose Tuskulėnuose, kur slapta buvo užkasami mirčiai pasmerktų sovietinio pasipriešinimo judėjimo dalyvių palaikai. (Čia buvo užkasami ir mirties bausme nuteistieji už kriminalinius ir karo metu įvykdytus nusikaltimus.)


Bendruomeniškumo židinys

Rūta Averkienė

Aktyviausieji subartoniškiai
ir renginio svečiai

Pėsčiomis praėję kaimo keliuku nuo jo pradžios iki kaimo gale esančių mažų išpuoselėtų kapinaičių su dailia koplytėle jų vidury, nusileidę prie už jų esančio Pakelinio ežero ir pasigrožėję sutvarkyta pakrante, neabejodami galime sakyti, jog Subartonys – tvarkingas kaimas.

Pabendravę su nuoširdžiais šio kaimo žmonėmis, kurie jau treti metai noriai kursto bendruomeniškumo židinį, įsitikinsime, jog Subartonys tarsi atgimė naujai.


Etika – viena visiems

Lenkijos vyskypų konferencijos
pirmininkas arkivyskupas
Juzefas Michalikas

Lenkijos vyskupų konferencijos pirmininko arkivyskupo Juzefo Michaliko pokalbis su Lenkijos katalikų informacijos agentūros (KIA) žurnalistu Bogumilu Lozinskiu apie įvykius arkivyskupo Stanislavo Vielguso byloje.

Pateikiame visą pokalbio su arkivyskupu J.Michaliku tekstą.


Pasakėlės be galo

Petras KATINAS

Praėjusios savaitės viduryje Lietuvoje pasklido dar viena kai kam džiugi žinia: į Lietuvą rengiasi atvykti jau daugiau kaip aštuonis mėnesius Maskvoje tūnantis tikrasis „darbiečių“ vadas ir šeimininkas V.Uspaskichas. Beje, Maskva irgi aštuonis mėnesius net nesusirengia atsakyti į Lietuvos pareigūnų užklausimus, ar V.Uspaskichas turi dvigubą – Rusijos ir Lietuvos – pilietybę. Todėl taip ir lieka neaišku, kas gi iš tiesų yra šis politinis cirkininkas. O jo tariamas vietininkas Lietuvoje R.Daukšys pranešė, kad V.Uspaskicho kandidatūra jau įrašyta į savivaldybių rinkimų „darbiečių“ sąrašą. Ir visai nesvarbu, jog generalinio prokuroro pavaduotojas G.Jasaitis nedrąsiai užsimena, kad V.Uspaskichui atvykus jis gali būti sulaikytas.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija