Atnaujintas 2007 sausio 17 d.
Nr.5
(1502)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Dienos su šventais paveikslais

Janina SEMAŠKAITĖ

Juozas Kaminskas Vorkutoje 1955 metais

(Tęsinys. Pradžia Nr.1, 3)

Atsivedė Tuinyla plėšikėlių vadeivą, nuginkluotą, be uniforminių kelnių, nuleista galva.

– Susitarsim gražiuoju, – pasakė. – Surikiuok, panie, savo karius ir maršo žingsniu žengte marš į Lenkiją. Ten jūsų jau seniai namiškiai laukia nesulaukia.

Kažkuris iš savanorių pasiūlė suimtuosius nusivaryti į savanorių štabą.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija