Atnaujintas 2007 sausio 17 d.
Nr.5
(1502)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Lenkijos Bažnyčia ir praeities vertinimo iššūkiai

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI praėjusią
vasarą vykusio vizito Lenkijoje
metu su Krokuvos Vavelio katedros
rektoriumi kunigu Janušu Bielanskiu,
kuris sausio pradžioje atsistatydino
dėl kaltinimų bendradarbiavimu
su komunistų saugumo struktūromis

Popiežius ragino vengti arogancijos

Popiežiaus Benedikto XVI, Vatikano atstovų ir vietinių Bažnyčios hierarchų vertinimuose dėl susidariusios krizinės situacijos Lenkijos katalikų bendruomenėje po su komunistinio saugumo struktūromis bendradarbiavusio sostinės Varšuvos arkivyskupo Stanislavo Vielguso atsistatydinimo vyrauja geranoriškas troškimas padėti, užjausti siekiant tiesos ir atsinaujinimo. „Tegul tikėjimas, meilė ir išmintis suvienija visus Lenkijos tikinčiuosius“, – sakė Šventasis Tėvas praėjusio trečiadienio bendrojoje audiencijoje. Sausio 7 dieną jis neatidėliodamas priėmė arkivyskupo S.Vielguso atsistatydinimą ir Varšuvos diecezijai laikinai vadovauti paskyrė buvusį ordinarą kardinolą Juzefą Glempą.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija