Atnaujintas 2007 sausio 17 d.
Nr.5
(1502)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Nauja biblioteka Šakiuose

Kultūros ministras Jonas
Jučas sveikina direktorę
Reginą Ūsienę

Kunigai Sigitas Matusevičius
ir Virginijus Kelertas apžiūri
naujosios bibliotekos knygas

Naujasis Šakių viešosios
bibliotekos pastatas
prisiglaudė prie senojo

Dailininkė Irma Petraitytė
papuošė naująją biblioteką
dideliu vitražu

Jau seniai šakiečiams reikėjo naujos bibliotekos. Naujosios bibliotekos, kuri iškilo kaip senosios priestatas, statyba pradėta prieš metus. Ir štai gruodžio 8 dieną modernus Šakių viešosios bibliotekos pastatas buvo iškilmingai atidarytas. Iškilmėse dalyvavo ne tik Šakių rajono valdžios vadovai, bet buvo sulaukta ir garbių svečių iš Vilniaus, Marijampolės bei iš aplinkinių miestų.

Įžengusiuosius į biblioteką, pasitiko Šakių „Varpo“ vidurinės mokyklos dramos studijos gyvosios skulptūros, kurios menine kompozicija ir pradėjo bibliotekos atidarymo iškilmes. Ne tik dramos studijos artistai, bet ir visi tą dieną susirinkę bei kalbėję svečiai aukštino knygą, švietimą, biblioteką.

Vilkaviškio statybų įmonės „Vilkasta“, kuri ir pastatė modernų bibliotekos pastatą, generalinis direktorius Kazys Kiaulakis Šakių viešosios bibliotekos direktorei Reginai Ūsienei įteikė simbolinį raktą, nes nuo šiol, kaip teigė statybininkų vadovas, vedėja yra teisėta pastatytų rūmų šeimininkė. R.Ūsienė džiaugėsi patraukliu pastatu, kuris galbūt pritrauks daugiau jaunimo ir norinčių skaityti žmonių.

Šakių rajono meras Juozas Bertašius kartu su kultūros ministru Jonu Juču perkirpo simbolinę atidarymo juostelę. Rajono meras, teigdamas, jog pažįsta kiekvieną bibliotekos kertelę, svečiams aprodė naujosios bibliotekos patalpas ir pripažino, kad vargo bei rūpesčių, įgyvendinant šį projektą, buvo daug, tačiau kai pamatai galutinį rezultatą, atrodo, jog ir vargų nebuvo. Padėkota buvusiai kultūros ministrei Romai Žakaitienei, neprieštaravusiai, kad būtų paskirti pirmieji 800 tūkstančių litų bibliotekos statybai.

Senosios bibliotekos pastatas, esantis prie naujojo, yra išlikęs, tad rajono meras, galvodamas ir apie jo sutvarkymą, visų akivaizdoje kreipėsi į Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininką Virginijų Domarką bei kultūros ministrą J.Jučą, jog reikės finansavimo ir šiam pastatui. Šie tikino, kad investuoti į kultūrinius objektus yra naudinga ir perspektyvu, bet „visgi, mere, reikia turėti saiką“, – teigė V.Domarkas.

Šventinę dieną bibliotekos direktorei R.Ūsienei netrūko dovanų ir prasmingų linkėjimų ar sveikinimų. Ji tikino, jog jeigu ne kolektyvas ir ne visų žmonių, prisidėjusių prie bibliotekos įkūrimo, pastangos, jos svajonės ir būtų likusios tik svajonėmis. Direktorė dėkojo rajono merui ir žadėjo dirbti taip, jog rajone niekam nebūtų gėda dėl naujosios bibliotekos. Simbolinės padėkos už rūpestį bei pagalbą nuo bibliotekos buvo įteiktos rajono merui J. Bertašiui, savivaldybės administracijos direktoriui Juozui Puodžiukaičiui, ministrei R.Žakaitienei, Šakių rajono savivaldybės Ūkio skyriaus vedėjui Kęstučiui Kuncaičiui, Kultūros ir turizmo skyriaus vedėjai Augenijai Kasparevičienei, K. Kiaulakiui ir „Vilkastos“ įmonei.

Susirinkusiuosius sveikino Marijampolės apskrities viršininkas Albinas Mitrulevičius bei Regioninės plėtros departamento vyriausioji specialistė Danguolė Micutienė, kuri džiaugėsi naujai atvertu keliu į žinių pasaulį. „Reikia tik džiaugtis ir didžiuotis viso kolektyvo darbu bei mero užsispyrimu, kuris davė akivaizdų rezultatą. Juk tokios bibliotekos neturi net kai kurie didieji miestai“, – teigė D.Micutienė.

Istorikas kraštietis Albinas Vaičiūnas perskaitė Seimo pirmininko V.Muntiano laišką, kuriame šakiečiams dėkojama už kultūros vertybių puoselėjimą, saugojimą bei sklaidą.

Šakių katalikų parapijos klebonas kun. Sigitas Matusevičius bei evangelikų liuteronų parapijos klebonas kun. Virginijus Kelertas pašventino naująjį bibliotekos pastatą, pripažindami, kad tai dar viena šventovė Šakiuose „Dieve, tegul tavo dvasia gyvena tarp šių sienų ir prasiskverbia į žmonių širdis“, – linkėjo kun.V. Kelertas. Jis padovanojo bibliotekai septynis Biblijos egzempliorius, sakydamas, kad žodžiai „biblija“ ir „biblioteka“ turi tą pačią šaknį, o skaičius 7 simbolizuoja pilnatvę. Kun. S.Matusevičius padovanojo keletą teologinių knygų.

Be to, net pats ministras J.Jučas ateityje pažadėjo lentynas papildyti naujomis knygomis.

Šakių viešosios bibliotekos direktorė šventės proga sulaukė ir netikėtų dovanų. Tarp jų – V.Domarko padovanota įrėminta Kovo 11-osios Akto kopija, taip pat „boso“ krėslas, kurį direktorei už rūpestį darbo sąlygomis padovanojo darbuotojai, kad ji galėtų patogiau sėdėti ir ilsėtis po sunkių darbų, bei angelėlis nuo Lukšių seniūno Vido Cikanos, kad žemėje būtų kuo daugiau angelų, o bibliotekoje – kuo daugiau norinčių skaityti knygas žmonių. Sveikinimų sulaukta ir iš kraštiečio Arvydo Vidžiūno, besidžiaugusio, kad tokių puikių pastatų atsiranda ne vien Vilniuje, o ir mažesniuose Lietuvos miesteliuose. Bibliotekos atidarymu džiaugėsi ir švietimo įstaigų vadovai – Šakių „Žiburio“ gimnazijos bendruomenė, „Varpo“ vidurinė ir rajono Meno mokykla.

Nebuvo pamiršta ir vitražų, kurie puikuojasi bibliotekos pastato priekyje, autorė jauna dailininkė Irma Petraitytė. „Ačiū, kad pasitikėjote ir leidote įgyvendinti svajonę. Savo miestui kažką palikti, manau, yra svarbu kiekvienam“, – apie savo darbą kalbėjo mergina.

Šventę baigė styginių kvartetas „Reveransas“ bei renginio vedėjas aktorius Petras Venslovas, meniškai ir entuziastingai išsakęs rašytojo Andriaus Vištelio–Višteliausko posmus apie kalbą.

Parengta pagal www.sakiai.com

Vido VENSLOVAIČIO nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija