Atnaujintas 2007 sausio 17 d.
Nr.5
(1502)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Pataikavimai ir jų ištakos

Normalius žmonių tarpusavio santykius saisto abipusis supratimas ir tolerancija. Praradus šias dorines savybes, žmonių santykiai nutrūksta. Vietoj jų atsiranda antagonistinės nuotaikos, susvetimėjimas, neapykanta, kerštas.

Ypač didelę žalą tarpusavio bendravimui daro pataikavimas. Pataikaujant ir meilikaujant vieniems, dažnai nukenčia kiti, nes pataikūnai remiasi skundais, apkalbomis bei šmeižtais, kurie veda į išdavystę. Pataikūnų tikslas – įsiteikti savo viršininkams ir kitiems vyresniesiems, pademonstruoti savo lojalumą jų siekiams ir ambicijoms. Pataikavimas, kad ir koks jis būtų, yra moralinis iškrypimas. Reikia sutikti su Tacito mintimi, jog „blogiausia priešų rūšis – pataikūnai“.


„TV forumas“ – raudoniukų kvorumas

Lietuvos televizijos laida „TV forumas“ ir jos vedėjas Edmundas Jakilaitis visuomenės pasipiktinimo, regis, nebekelia, nes pykti dėl to, kas akivaizdžiai juokinga, tikrai nedera. Tik apmaudu, kad į tą „forumą“ dar sutinka ateiti garbūs žmonės, kurie, ten dalyvaudami, irgi tampa pajuokos objektu, ten būdami pasijunta vienišiais vilkais šunidėje (pagal Krylovą).


Ar atgauta laisvė padėjo tapti laisviems?

Šventajame Rašte yra pasakojimas apie Jėzaus Kristaus mokinius, kurie naktį yrėsi per Genezereto ežerą ir sutiko vandens paviršiumi einantį Mokytoją. Išsigandusius mokinius Jėzus nuramino: Drąsos. Tai aš. Nebijokite (Mk 6,50). Tiek pavienio žmogaus, tiek tautos gyvenime būna atvejų, kai pasijuntama tarsi ant šėlstančių bangų mėtomame laivelyje. Prisimename tuos baisiuosius Sausio 13- osios įvykius, kai visų širdys degė tik viena laisvės troškimo liepsna.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija