Atnaujintas 2007 sausio 17 d.
Nr.5
(1502)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

„TV forumas“ – raudoniukų kvorumas

Lietuvos televizijos laida „TV forumas“ ir jos vedėjas Edmundas Jakilaitis visuomenės pasipiktinimo, regis, nebekelia, nes pykti dėl to, kas akivaizdžiai juokinga, tikrai nedera. Tik apmaudu, kad į tą „forumą“ dar sutinka ateiti garbūs žmonės, kurie, ten dalyvaudami, irgi tampa pajuokos objektu, ten būdami pasijunta vienišiais vilkais šunidėje (pagal Krylovą).

Panašiai kaip Audriaus Siaurusevičiaus „Spaudos klube“, „TV forumo“ laidose visu „grožiu“ atsiskleidžia raudoniukai Audrius Matonis, Raimundas Lopata, Alfredas Bumblauskas, Gediminas Ilgūnas. Trūksta tik Liudo Truskos, Alvydo Nikžentaičio ir dar kokių burokevičiukų.

Kas nesibodėjo žiūrėti ir klausyti „TV forumo“ laidos sausio 8 dieną, galėjo matyti nemaskuotą laidos vedėjo ir daugumos dalyvių nostalgišką trauką raudonai, nors ir su Vytimi, Lietuvos vėliavai ir akivaizdų Trispalvės „kandžiojimą“. Lietuvoje bolševikų niekinamą požiūrį į Trispalvę yra išreiškęs jų vadas AMB, todėl ir jo palikuonis Trispalvė baido kaip velnią kryžius.

Šio „forumo“ tema buvo pretenzinga: „Ar reikia keisti Lietuvos vėliavą? Diskusija iš esmės“. Ir iš esmės „kvorumas“ lenkė reikalą link raudonos vėliavos, kaip valstybinės, panaudojimo plėtrą, dabartinę valstybės trispalvę vėliavą paliekant, anot A.Matonio, piešti ant veidų ar šiaip mosikuoti renginiuose. O G.Ilgūnas be užuolankų pasiūlė nuo 2009 metų istorinę raudoną su Vytimi vėliavą priimti kaip valstybinę. Čia pat „istorikas“ dar ir apsimelavo teigdamas, kad 1988 metais Aukščiausioji Taryba Trispalvę patvirtinusi tik kaip tautinę vėliavą. Kadangi Trispalvė įrašyta į Respublikos Konstituciją kaip valstybinė, forumo vedėjas E.Jakilaitis stengėsi iš dalyvių išspausti techninį sprendimą, kad nereikėtų referendumo, kuris arba neįvyktų, arba siūlymas, žinoma, būtų atmestas. Čia R.Lopata atėjo į pagalbą pastebėjęs, kad, jo žiniomis, pagrindinių politinių partijų lyderiai (visuomenei tos „pagrindinės“ aiškiai numanomos) pritartų valstybinės trispalvės vėliavos keitimui į kitą, istorinę, ir užtektų keisti įstatymą dėl vėliavos panaudojimo. Koks „politinis įžvalgumas“, koks nuovokumas!

„Raudoniukų“ kurpiama pasalūniška klasta daugeliui tik juoką sukėlė, nes panašią klastą sovietmečiu buvo sumanę bolševikai. Matydami, kad, nepaisant prievarta brukamo ateizmo, lietuviai eina į bažnyčias, nenusigręžia nuo Dievo, komunistai pradėjo gaivinti pagoniškus papročius. Žinojo, kad pagoniško tikėjimo tikrai niekas nebeatgaivins, tačiau nuo krikščioniškojo tikėjimo gal pavyks taip atšaldyti. Tačiau lietuviai tikėjimą darniai gretino su etnografiniais papročiais, organizavo patriotiniais virstančius etnografinius renginius, steigė dainų klubus, kuriuose skambėjo patriotinės dainos. Teko uždrausti Rasos šventimą Kernavėje, saugumiečiai pradėjo persekioti dainų klubų dalyvius. Komunistai nelaimėjo, o tik pralaimėjo.

Ne pirmą kartą tiek politinės, tiek istorinės nuovokos, o labiausiai patriotizmo stokojantys bei raudonąją praeitį tebegarbinantys veikėjai bando menkinti tautos ir jos valstybės tikrąsias vertybes, simbolius, kelti nereikalingas „diskusijas iš esmės“, gal ir kokius poįstatyminių aktų projektus kurpti, tačiau ne jų valioje pakeisti tai, ką tauta pralieto kraujo antspaudu yra užtvirtinusi. Tai liudijo šiemet Vėliavos dieną Pilies kalne prie Gedimino pilies susirinkusi gausi minia, nors pliaupė lietus. Nesunku nuspėti, kaip būtų sureagavusi ta minia, jei minimo forumo „vėliavnešiai“ būtų atsinešę kitokią, ne trispalvę vėliavą.

Kita vertus, „forumo“ laidos, ypač ši, rodo, kad jo temos išseko ir, jei nėra šalyje kokio skandaliuko, laida virsta ne rimtesnės temos nagrinėjimu, o iš esmės tuščiu sukviestų bendraminčių pasiplepėjimu. Apmaudu, kad nacionalinė televizija tokiu būdu viešai demonstruoja savo negalią. Deja, patriotizmas, vidinė bei politinė kultūra – ne molis, kastuvu jo į laidas neįkrėsi. Todėl žiūrim, ką turim ar, dar geriau, – duodam vaizdadėžei pailsėti.

Algimantas ZOLUBAS

Vilnius

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija