Atnaujintas 2007 sausio 17 d.
Nr.5
(1502)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Etika – viena visiems

Lenkijos vyskypų konferencijos
pirmininkas arkivyskupas
Juzefas Michalikas

Lenkijos vyskupų konferencijos pirmininko arkivyskupo Juzefo Michaliko pokalbis su Lenkijos katalikų informacijos agentūros (KIA) žurnalistu Bogumilu Lozinskiu apie įvykius arkivyskupo Stanislavo Vielguso byloje.

Pateikiame visą pokalbio su arkivyskupu J.Michaliku tekstą.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija