Atnaujintas 2007 sausio 19 d.
Nr.6
(1453)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Tikroji laimė –
tik Jame

Pagalbos prašymas
dėl Lapių Laisvės
paminklo atstatymo

Artėjantys rinkimai
ir Lietuvos ateitis

Dėl pinigų blokados
Lietuvai

Lemtingi pradmenys

Popiežius analizuoja tarptautinės padėties problemas

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI
sausio 8 dieną vykusiame
susitikime maloniai bendravo
su kiekvienu diplomatinio
korpuso nariu

Susitikime su diplomatais iš viso pasaulio popiežius Benediktas XVI apžvelgė tarptautinę padėtį, primindamas kai kurias Bažnyčiai itin rūpimas globalines problemas, taip pat nerimą bei viltį skatinančius socialinius ir politinius poslinkius atskiruose kontinentuose. Prasidedant Naujiesiems metams Šventasis Tėvas tradiciškai susitinka su Vatikane akredituoto diplomatinio korpuso nariais. Benediktui XVI tai buvo antrasis tokio pobūdžio renginys, dalyvaujant 175 valstybių ambasadoriams, vykęs sausio 8 dieną.


Brangi laisvės kaina

Mons. Gintaras GRUŠAS

Lietuvos laisvės gynėjai

Šiandien, kai prisimename tą brangią kainą, kurią mūsų tautiečiai 1991 m. sausio 13-ąją sumokėjo už laisvę, verta pamąstyti apie visą tikrąją laisvės kainą. Ji nepasveriama tiktai tos dienos aukomis. Maža to, ji neapskaičiuojama prisiminus sudėjusiųjų aukas per daugelį kitų mūsų tautos istorijos dienų – mūšių laukuose ir miškuose, kalėjimuose ir konclageriuose. Aukas tų, kurie guldė galvas, kentėjo ir rizikavo savo gyvybėmis siekdami ginti mūsų krašto nepriklausomybę. Kiekvienas pilietis, norėdamas gyventi laisvėje, norėdamas būti tikrai laisvas, turi sumokėti laisvės kainą. Tą kainą turime būti pasirengę sumokėti šiandien ir kasdien, jeigu norime gyventi tikroje laisvėje ir ją išsaugoti sau ir ateities kartoms. Laisvės kaina panaši į tą kainą, kurią kiekvienas tikintysis turi sumokėti norėdamas sekti Kristų.


Mirė ilgametis Laižuvos klebonas

AtA kun. jubil. Pranas VENCKUS (1923-1950-2006)

Kun. jubil. Pranas Venckus
Birutė KYBARTIENĖS nuotrauka

2006 m. gruodžio 6 d. Mažeikiuose mirė Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios rezidentas kun. jubil. Pranas Venckus. Velionis buvo gimęs 1923 m. sausio 1 d. Šakynos parapijos Dauginčių km. (Šiaulių r.), mokėsi Šakynos pradžios mokykloje, Žagarės ir Šiaulių progimnazijose, Telšių kunigų seminarijos licėjaus kursuose. Sovietinei valdžiai uždarius Telšių kunigų seminariją, 1946 metais įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją, kurią baigė 1951-aisiais. Studijuodamas paskutiniame kurse, 1950 m. rugsėjo 24 d. buvo įšventintas kunigu.


Trys karaliai Gargžduose

Gargždų ateitininkai aplankė
ligoninėje besigydantį
kun. Juozapą Janauskį

Jau tapo tradicija, kad Trijų karalių išvakarėse per Gargždus į Betliejų keliauja Trys karaliai. Juos veda žvaigždė, lydi angelų choras, tačiau jie „pasiklysta“ ir užeina į ligoninę, vaikų namus, savivaldybę, švietimo skyrių, seniūniją ir kitur pasiklausti, kur rasti gimusį pasaulio Valdovą – Išganytoją. Atsisveikindami visiems giesme palinki Dievo palaimos ir pašventinta kreida ant durų užrašo savo inicialus. Jau daugelį metų šią eiseną organizuoja Gargždų ateitininkai.


Klounada

Petras KATINAS

Tikros žiemos kaip nėr, taip nėr. Prekybos centrai užversti rogutėmis, slidėmis, o jų niekas neperka. Gamtininkai nepaliauja stebėtis keistais klimato pokyčiais, kai vyksta visiškai nebūdingi šiam metų laikui reiškiniai. Dzūkijoje jau skraido pulkai kovų – pirmųjų pavasario pranašų. Žydi žalčialankiai, kur ne kur jau pasirodė net žibučių žiedai. Užtat politikams visi tie neįprasti dalykai – nė motais. Jiems pats didysis darbymetis. Pirmiausia VSD skandalas kasdien įgauna vis naują pagreitį.


Nauja knyga

Rasa NORKUTĖ. Mano Pirmoji Komunija. Apsakymų ir miniatiūrų knygoje rašoma apie Pirmąją Komuniją, labai svarbią krikščionio gyvenime. Pirmosios Komunijos diena – daugeliui tai būdavo didelė šventė, kuriai rengdavomės keletą mėnesių. Tai būdavo ir katekizmo mokymasis vadovaujant kunigui ar vienuolei, tai būdavo ir gražūs specialūs šiai dienai skirti drabužiai, tai būdavo ir įsimintinas kunigo pamokslas, tai būdavo ir sutikimas namuose. Autorės surinkti daugelio jos pažįstamų žmonių įspūdžiai apie šią dieną yra labai nuoširdūs. Kartu įpinama ir tų žmonių gimtinių istorijos, enciklopediniai duomenys. Taip per skaitytojo akis prabėga trumpi pasakojimai apie Tauragę, Raseinius, Šiluvą, Šilutę, Zarasus, Juknaičius, Žarėnus, Tverus ir kitas Žemaitijos bei visos Lietuvos vietoves. Knygos herojai – savo kraštą, jo gamtą, tikėjimą mylintys žmonės. Redakcijoje knyga kainuoja 6 Lt, siunčiant paštu – 7,5 Lt.

Norėdami įsigyti knygas, išsiųskite pašto perlaidą adresu: Kazimierui Olišauskui, „XXI amžiaus“ redakcija, a.d. 211, LT–44003 Kaunas–C, kitoje perlaidos lapelio pusėje nurodykite, už kokią knygą pinigus siunčiate. Gavę perlaidą, knygą išsiųsime paštu.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija