Atnaujintas 2007 sausio 24 d.
Nr.7
(1504)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

„O buvo taip...“

Marija MACIJAUSKIENĖ

Jau XX amžius seniai slėnyje. Brūkšt, Laiko kardas ir... toj Laukymėj tik stogastulpiai ir ąžuolai. Tik darbai, kurie ženklina, kaip gyvenom ir kokie turime būti.

Taip ir žmogus. Šįmet švenčiame iš Mažosios Lietuvos kilusios mūsų rašytojos Ievos Simonaitytės 110-ąsias metines. Iš jų šimtas laikotarpio to tragedijų ir sąvartų audiny – jos prasmingas gyvenimas. Jos žodis, įaugęs į mūsų sąmonę, į mūsų kultūros istoriją kaip tas galingas, skaudžią mūsų tautos patirtį pasakojantis medis. Ąžuolas.


Jonas Vileišis – valstybininkas, teisininkas, publicistas, visuomenininkas

Dr. Aldona KAČERAUSKIENĖ

Jonas Vileišis

Sausio 3–iąją sukako 135 metai, kai gimė Jonas Vileišis (1872–1942). Jis buvo jauniausias, vienuoliktasis, Vincento ir Agotos Vileišių šeimos vaikas. Tuo metu vyriausias brolis Petras (1851–1926), būsimasis inžinierius, būdamas 21 metų, studijavo Peterburge; kitas brolis Antanas (1856–919), būsimasis gydytojas, ėjo šešioliktuosius metus ir rengėsi stoti į Šiaulių gimnaziją.


Kelias į literatūrinį olimpą

Bernardas ALEKNAVIČIUS

Rašytoja Evė Simonaitytė
Priekulėje 1973 metais
Autoriaus nuotrauka

Vakar sukako 110 metų, kai 1897 metais Vanaguose gimė lietuvių literatūros klasikė, pirmoji Nacionalinės (1936 m. – Valstybinės) premijos laureatė Evė Simonaitytė. Apie rašytojos gyvenimą ir kūrybą išleistas ne vienas leidinys. Bemokslė ir iš prigimties būdama neįgali rašytoja atkakliai brovėsi į lietuvių literatūros olimpą. Šis jos pasirinktas kelias nebuvo lengvas. Koks jis buvo, „XXI amžiaus“ skaitytojams pasakoja Klaipėdoje gyvenantis publicistas Bernardas Aleknavičius, kuris net 15 metų artimai bendravo su E.Simonaityte, o 1998 metais apie klasikę išleido fotografijomis gausiai iliustruotą prisiminimų knygą „Vakarė žvaigždė“.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija