Atnaujintas 2007 sausio 24 d.
Nr.7
(1504)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Garbingas
apdovanojimas

Kad girdėtų
visa Lietuva

„O buvo taip...“

Koks bus kito
politinio
torto skonis?

Vilniaus miesto
savivaldą kontroliuoja
komunistų partija?

Būkime gudrūs
ir budrūs

Dienos su šventais
paveikslais

Antros Konstitucijos
dienos, dvelkiančios
svetimybe, nereikia

Popiežius Benediktas XVI: krikščionių vienybė ir dialogas su žydais turi remtis malda

Mindaugas BUIKA

Kaip paprastai, popiežius Benediktas
XVI buvo entuziastingai sutiktas
bendrosios audiencijos dalyvių

Bendra malda ir solidarumo liudijimas

Ateinantį ketvirtadienį, sausio 25 dieną, Bažnyčios liturgijoje minint apaštalo šv. Pauliaus atsivertimą, ekumeninėmis pamaldomis ir kitais renginiais (įskaitant tradicinį Suomijos ekumeninės delegacijos vizitą) kupina Maldos už krikščionis savaitė bus užbaigta popiežiaus Benedikto XVI Šv.Pauliaus už Romos miesto sienų bazilikoje vadovaujamais mišparais, kuriuose dalyvaus įvairių konfesijų atstovai. Krikščionių vienybės tema taip pat vyravo Šventojo Tėvo katechetiniame pokalbyje per praėjusio trečiadienio bendrąją audienciją, kurioje jis pabrėžė maldos ir solidarumo reikšmę ekumeninei pažangai.


Kelias į literatūrinį olimpą

Bernardas ALEKNAVIČIUS

Rašytoja Evė Simonaitytė
Priekulėje 1973 metais
Autoriaus nuotrauka

Vakar sukako 110 metų, kai 1897 metais Vanaguose gimė lietuvių literatūros klasikė, pirmoji Nacionalinės (1936 m. – Valstybinės) premijos laureatė Evė Simonaitytė. Apie rašytojos gyvenimą ir kūrybą išleistas ne vienas leidinys. Bemokslė ir iš prigimties būdama neįgali rašytoja atkakliai brovėsi į lietuvių literatūros olimpą. Šis jos pasirinktas kelias nebuvo lengvas. Koks jis buvo, „XXI amžiaus“ skaitytojams pasakoja Klaipėdoje gyvenantis publicistas Bernardas Aleknavičius, kuris net 15 metų artimai bendravo su E.Simonaityte, o 1998 metais apie klasikę išleido fotografijomis gausiai iliustruotą prisiminimų knygą „Vakarė žvaigždė“.


Jonas Vileišis – valstybininkas, teisininkas, publicistas, visuomenininkas

Dr. Aldona KAČERAUSKIENĖ

Jonas Vileišis

Sausio 3–iąją sukako 135 metai, kai gimė Jonas Vileišis (1872–1942). Jis buvo jauniausias, vienuoliktasis, Vincento ir Agotos Vileišių šeimos vaikas. Tuo metu vyriausias brolis Petras (1851–1926), būsimasis inžinierius, būdamas 21 metų, studijavo Peterburge; kitas brolis Antanas (1856–919), būsimasis gydytojas, ėjo šešioliktuosius metus ir rengėsi stoti į Šiaulių gimnaziją.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija