Atnaujintas 2007 sausio 24 d.
Nr.7
(1504)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Koks bus kito politinio torto skonis?

Visai neseniai literatūrologija pasipildė nauja kryptimi. Tai vadinamasis „fanfiction“. Šios literatūros kūrėjai, pasinaudodami filmų, knygų, muzikos ir panašia aplinka, kuria pramanytas istorijas apie savo dievukus. „Fanfiction“ kartais interpretuojami personažų jausmai ir motyvai, kartais bandoma kaip nors pakeisti savo garbinamą objektą, taigi improvizacijos šioje kūryboje netrūksta.


Vilniaus miesto savivaldą kontroliuoja komunistų partija?

Sausio 13-ąją Vilniuje surengtas viešas jaunimo renginys žuvusiems lietuvių patriotams pagerbti. Renginyje prisiminta ne tik 1991 metais įvykusi tragedija, bet ir jos užsakovai. Drauge prisimintas ir visas Lietuvos išsilaisvinimo kelias. Šiame jaunimo renginyje buvo numatytos dvi dalys: atminimo laužas ir koncertas „Rokas prieš komunizmą“. Atminimo lauže rengtasi dūmais į nebūtį išsiųsti užsilikusią okupacinę simboliką. Tačiau ši idėja laisvos Lietuvos valdininkams sukėlė tikrą siaubą.


Būkime gudrūs ir budrūs

Šiandieninėje Lietuvoje vyksta kurioziški dalykai: įgudę mulkintojai savo mefistofeliškomis šypsenėlėmis ir vylingais pažadais patraukia į savo pusę nemažai naivuolių, nesugebančių kritiškai mąstyti ir priimti teisingų sprendimų. Vienas ryškiausių mulkinimo pavyzdžių – milijonieriaus V.Uspaskicho gražbylystės, ypač prieš valdžių rinkimus. Šis suktas verteiva jau susikompromitavo, bet jo sekėjai niekaip nepajėgia atsikrapštyti akių ir kritiškai pažvelgti į realybę. Nors jo suregztosios Darbo partijos politinė vertė gerokai smuktelėjo, bet jos naivūs ir užkietėję nariai nė nesirengia nuo jos atsiplėšti. Atvirkščiai, stengiasi įsibrauti į valdžios viršūnes, užimti dominuojančią vietą aukštuose valdžios postuose.


Antros Konstitucijos dienos, dvelkiančios svetimybe, nereikia

Atviras laiškas Lietuvos Respublikos Seimui –
nepritariame E. Zingerio pasiūlymui

Neseniai „Žinių radijas“ ir kai kurie Respublikos laikraščiai pranešė, kad LR Seimo narys Emanuelis Zingeris pasiūlė Seimui į mūsų kalendoriaus Atmintinų dienų sąrašą įrašyti 1791 m. gegužės 3 d. konstituciją, kurią priėmė vadinamasis Ketverių metų seimas (1788-1792). Ši konstitucija istorine prasme buvo pirmoji Europoje. Tai teisėtai kelia lenkų tautos pasididžiavimą, Lenkijoje švenčiama jos diena. Pagal ją – bajoriškoji respublika paversta konstitucine monarchija, sustiprinta centrinė valdžia. Iš buvusios federacinės Abiejų Tautų Respublikos pereita į unitarinę Lenkijos valstybę. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė jau toje konstitucijoje neminima. Konstitucijos pagrindinis tikslas buvo išsaugoti Lenkiją.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija