Atnaujintas 2007 sausio 24 d.
Nr.7
(1504)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Būkime gudrūs ir budrūs

Šiandieninėje Lietuvoje vyksta kurioziški dalykai: įgudę mulkintojai savo mefistofeliškomis šypsenėlėmis ir vylingais pažadais patraukia į savo pusę nemažai naivuolių, nesugebančių kritiškai mąstyti ir priimti teisingų sprendimų. Vienas ryškiausių mulkinimo pavyzdžių – milijonieriaus V.Uspaskicho gražbylystės, ypač prieš valdžių rinkimus. Šis suktas verteiva jau susikompromitavo, bet jo sekėjai niekaip nepajėgia atsikrapštyti akių ir kritiškai pažvelgti į realybę. Nors jo suregztosios Darbo partijos politinė vertė gerokai smuktelėjo, bet jos naivūs ir užkietėję nariai nė nesirengia nuo jos atsiplėšti. Atvirkščiai, stengiasi įsibrauti į valdžios viršūnes, užimti dominuojančią vietą aukštuose valdžios postuose.

Vasario 25 dieną vyks savivaldybių rinkimai. Taigi vėl pasipils viliokiškų pasigyrimų ir pažadų liūtys: jei išrinksite mane, tai pažersiu tokių materialinių ir dvasinių gėrybių, kad jūs iš nuostabos aikčiosite ir iš džiaugsmo katučių plosite. Jau daug kartų rinkome „geriausius iš geriausių“ ir daug kartų apmaudžiai apsirikome bei nusivylėme. Kodėl taip atsitiko, kodėl daugumos mąstymas atbuko? Ogi todėl, kad rinkėjai negauna išsamios ir netendencingos informacijos apie kandidato psichologinį nusiteikimą bei dvasinį turtingumą, apie jo iniciatyvumą, siekiant įveikti sovietmečio rutiną, pagaliau apie jo temperamentą, charakterį. Aptakūs biografiniai duomenys apie kandidatą (gimimo data ir vieta, išsimokslinimas, užimamos pareigos, darbo vieta, pagaliau meniškai įkomponuota nuotrauka) rinkėjui nieko nesako apie kandidato psichologinį nusiteikimą, politines, tautines bei religines pažiūras. O juk šios dvasinės kandidato savybės ir lems jo tolesnę veiklą valdžioje. Šalia metrikinių duomenų apie kandidatus, mano nuomone, turėtų rastis vietos ir išsamesnei jų dvasios, idėjinių pažiūrų bei įsitikinimų analizei, kad rinkėjai galėtų susidaryti išsamesnį vaizdą, padedantį rinktis patinkamus ir patikimus kandidatus. Pagal lig šiol praktikuotus kandidatų pasirinkimo kriterijus buvo nelengva visapusiškai įvertinti ir nuspręsti, kurie kandidatai rinkėjo požiūriu tinkamiausi. Kiekvienas rinkėjas turi teisę iš anksto visapusiškai pažinti kandidatus, kad galėtų lengviau apsispręsti.

Dėl išsamesnių duomenų stokos dauguma rinkėjų jau nepriklausomybės pradžioje išsirinko į aukščiausiąją valdžią buvusius Lietuvos duobkasius – nomenklatūrinius chameleonus, nepajėgusius atsikratyti svetimos, prievarta primestos komunistinės ideologijos. Tiesiog įvyko netikėtas politinis paradoksas: daugiau nei pusė Lietuvos rinkėjų be sąžinės graužaties, be politinės atsakomybės jausmo Prezidento rinkimuose balsus atidavė ne už ilgametį sumanų diplomatą, tikrą patriotą Stasį Lozoraitį, o už buvusį Lietuvos KP CK pirmąjį sekretorių A.M.Brazauską, apie kurio politines klaidas bei nusikaltimus neverta nė kalbėti: jie pernelyg akivaizdūs, visiems gerai žinomi. Apie dalį tų jo klaidų ir nusikaltimų esu rašęs straipsnyje „Lietuviškos tragikomedijos“ („XXI amžius“, 2006 11 29).

Šiandien dar daug kam tiktų pamaiviškas posakis: dirbk, girk, pirk… ir mirk. O kur idealai? O gyvenimo prasmė ir tikslas? Tai gal išvis neiti į rinkimų būstines ir neišreikšti savo politinės valios bei apsisprendimo? Ne, jokiu būdu ne! Jei aš ir tu, mielas rinkėjau, neisim pareikšti savo valios bei pilietinio apsisprendimo, šitą misiją už mus atliks (neduok, Dieve!) mūsų ideologiniai priešininkai, toli gražu ne patriotai, o savanaudžiai, politiniai iškrypėliai. Eikime, balsuokime, garbingai ir atsakingai atlikime savo pilietinę pareigą. Ne atsainiai, o tvirtai įsitikinę, kad neapsirikome, kad nesuklydome pasirinkę patikimus kandidatus į savivaldybes. Ką išrinksime, tą ir turėsime.

Tad pasikliaudami ne emocijomis, ne trumpalaikiu susižavėjimu kandidato išvaizda ar mikliu liežuviu, o jo patriotiniu ir dvasiniu nusiteikimu, su tvirtu tikėjimu ir pasitikėjimu – į rinkimus!

Antanas MARČIULAITIS

Ilgakiemis, Kauno rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija