Atnaujintas 2007 sausio 26 d.
Nr.8
(1505)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Raganų puota

Petras KATINAS

Artėjant savivaldybių rinkimams jau nieko nestebina prasidėjusi neregėtai arši, teisingiau pasakius, purvina rinkimų propagandinė kampanija. Iš įvairių rankovių ir užančių ištraukiamos vis naujos ir senos, aiškiai žymėtos, politinių sukčių ir demagogų kortos. Viena jų – vadinamojo savanorių maišto ir neva juo besidomėjusio buvusio saugumo darbuotojo Juro Abromavičiaus nužudymo bylos tyrimas. Netgi laikinosios Seimo komisijos, tiriančios ar vaizduojančios J.Abromavičiaus žūties ir savanorių „maišto“ bylos tyrimą, pirmininkė „darbietė“ Loreta Graužinienė pripažino, kad po kiekvieno naujo liudijimo jos vadovaujamai komisijai darosi vis aiškiau, jog J.Abromavičiaus žūtis tapo vienu iš rinkimų propagandos įrankių. O tas įrankis pirmiausia nukreiptas prieš vis didesnį populiarumą įgaunančią Tėvynės sąjungą, ypač prieš buvusį Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo pirmininką prof. Vytautą Landsbergį. Nors prof. V.Landsbergiui nuo pat istorinės 1990 m. kovo 11-osios teko iškęsti neregėtą daugybę išpuolių, ant jo išpilta ištisos statinės Lietuvos nepriklausomybės priešų ir kagėbistinio purvo, tačiau dabar prasidėjusi nauja puolimo kampanija prieš jį jau peržengė visas įmanomas ribas. Štai su kokiu pasimėgavimu „nepriklausoma“ žiniasklaida citavo ir tebecituoja L.Graužinienės komisijai liudijusį buvusį krašto apsaugos ministrą Audrių Butkevičių, kuris po paslaptingų klajonių po buvusios sovietinės imperijos platybes dabar tapo paksininkų rinkimų štabo vadovu ir koordinatoriumi. Žinant apie skelbtus šio žmogaus įtartinus ryšius su, švelniai kalbant, įtartinomis Rusijos struktūromis, jis buvo paprasčiausiai „kooptuotas“ į R.Pakso komandą. Šis slidus tipelis savo skelbiamomis nesąmonėmis toli pralenkė visokius burokevičius, jarmalavičius, LKP-LDDP ideologus, net ir patį garsųjį Rusijos televizijos „komentatorių“ Nevzorovą kartu sudėjus. Dabar prof. V.Landsbergis skelbiamas vos ne Osama bin Ladenu ar panašiu teroristu. Ką ten kyšio prievartautojas A.Butkevičius, jeigu, atrodo, gana nuosaikų ir objektyvų politiką vaizduojantis Kovo 11-osios Akto signataras Nikolajus Medvedevas ir tas įsitraukė į darnų prof. V.Landsbergio šmeižikų chorą. Nieko nepadarysi. Šioje kompanijoje tebegalioja principas: „Partijai pašaukus – širdžiai paliepus“.

Tad ką jau kalbėti apie paksininkus, kurie savo rinkimų štabo viršininko, apsiskelbusio geriausiu viešųjų ryšių specialistu, prieš kurį nublanksta visokie Rusijos „almaksai“, A.Butkevičiaus vadovaujami paskelbė didžiausią nesąmonę, kokia tiktai būti gali. „Tvarkos ir teisingumo“ prorusiškos partijos prezidiumas kreipėsi į teisingumo ministrą P.Bagušką reikalaudamas uždrausti Tėvynės sąjungos veiklą tol, „kol nebus išaiškintos šios politinės jėgos sąsajos su terorizmo organizavimu Lietuvoje“ (!). Esą tai tie prakeikti landsbergininkai organizavo savanorių „maištą“ 1993 metais, susprogdino tiltelį per Bražuolės upelį, netgi dienraščio „Lietuvos rytas“ redakciją… Tiesa, apie tai paskelbė ne šios idėjos autorius „karvedys“ A.Butkevičius, o pats nušalintasis rusų oligarcho J.Borisovo statytinis R.Paksas. Mat, pasak jo, teroristinių išpuolių organizatoriams neturi būti leidžiama dalyvauti Lietuvos politiniame gyvenime, nes tai būtų mūsų valstybės ir jos politinės sistemos kompromitavimas… Tokių dalykų gali išgirsti nebent iš jau visokių stalinais ir napoleonais apsiskelbusių psichiatrijos ligoninių pacientų, o ne iš „iškiliausiu Lietuvos politiku“ pasivadinusio avantiūristo lūpų.

Tai nieko nuostabaus. Juk neatsitiktinai pagrindiniu Kremliaus ruporu tapęs Rusijos dienraštis „Komsomolskaja pravda“ šiomis dienomis pradėjo leisti savo dienraščio pakaitalą, skirtą Baltijos šalims. Savo pirmajame numeryje šis naujas Maskvos propagandinis organas, rašydamas apie Lietuvą, atkreipia dėmesį į memorialinę lentą prie Vilniaus Rotušės, kurioje cituojami JAV prezidento Džordžo Bušo žodžiai, jog Lietuvos priešai taps ir JAV priešais. Kol kas savaitinio „Komsomolskaja pravda“ priedas tėra tiktai viena iš naujos Kremliaus politikos detalių siekiant propagandiškai apdoroti pirmiausia sovietine nostalgija nepagydomai sergančius Lietuvos gyventojus.

Ką ten kalbėti apie Maskvos užmačias, jos statytinius V.Uspaskichą, R.Paksą, A.Butkevičių ir panašius, jeigu mūsų valdžios finansuojamas liūdnosios Lietuvos – Vilnijos krašto lenkų laikraštis „Kurier Wilensky“ paskelbė didžiulį straipsnį, kuriame reiškiama patologiška neapykanta lietuvių tautai ir jos žmonėms, kurie vadinami gobšiais, savanaudžiais, vos ne laukiniais žmonėmis, kuriems absoliučiai svetimos bet kokios civilizuoto elgesio normos. Tokių paistalų ir lietuvių tautos niekinimo neleisdavo sau netgi okupuoto Vilniaus krašto prieškario lenkų spauda. Tad štai pakako prof. V.Landsbergiui vos užsiminti, kad atėjo metas paversti Vilnijos kraštą lietuvišku, kai Lietuvos lenkų rinkimų akcijos lyderis Valdemar Tomaševski apšaukė jį… KGB agentu. Sakysite, nesveiko asmens svaičiojimai, į kuriuos neverta kreipti dėmesio. Anaiptol. Kas nori matyti, tas akivaizdžiai mato, jog tai ne savivaldybių rinkimų agitacinės kampanijos, o iš vieno centro gerai organizuoto puolimo dalis prieš Lietuvos valstybę, jos iškiliausiu patriotus.

Kažkodėl toje pašėlusioje rinkimų kampanijoje tūkstančiai į valdžią savivaldybėse besitaikančių gelbėtojų mažiausiai kalba apie tai, kad jų gelbėjamų „mielų Lietuvos žmonių“ artimiausiu metu laukia diržų suveržimo metas. Sparčiai didėjant elektros, dujų kainoms, neišvengiamai kyla, ir dar kils toliau, maisto produktų kainos. Specialistų skaičiavimais, artimiausiu metu pigiausios duonos kaina kils mažiausiai 10 procentų. Panašiai ir dar daugiau brangs paukštiena, aliejus, margarinas ir kiti produktai. Bet kam tai rūpi?

Štai buvusi laikinoji sostinė Kaunas. Ten į 41 savivaldybės tarybos nario vietą pretenduoja net 19 partijų 483 kandidatai! Tarp jų yra daugybė gana spalvingų ir kontroversiškų asmenybių. Pakanka vien tik paminėti buvusį Kauno sovietinės autoinspekcijos viršininką, dabar jau tapusį liberalcentristu, buvusį LKP Kauno miesto biuro narį Gediminą Žemaitį. Tai tarsi čempionas, deja, ne vienintelis. Jis jau pabuvo pas socialliberalus, paksininkus, netgi aktyviai reiškėsi „ubagų karaliaus“ V.Šustausko Laisvės sąjungoje. Netenka abejoti, jog, G.Žemaičiui dėl „elektorato“ naivumo vėl pakliuvus į miesto tarybą, jis prisišlies prie tos partijos, kurios atstovas taps miesto meru.

Tačiau ko norėti iš panašaus tipo perėjūnų ir kailių keitėjų, jeigu pavyzdį rodo patys aukščiausi politinio „elito“ atstovai. Štai, jeigu tikėtume sociologinių apklausų centro „Vilmorus“ duomenimis, iš A.Paulausko Naujosios sąjungos (socialliberalų) pas socdemus pabėgusi socialinės apsaugos ir darbo ministrė V.Blinkevičiūtė savo reitingais jau vejasi premjerą G.Kirkilą ir prezidentą V.Adamkų. Mat, kaip žinoma, pagrindiniai rinkėjai yra pensininkai. O daugelis jų šventai įsitikinę, kad tik „motinėlės Vilijos“ dėka jų varganos pensijėlės padidėjo viena kita dešimčia litų. Ir visai nesvarbu, kad tą padidinimą su kaupu prarys nuolat kylančios kainos. Ne tik už dujas ar elektrą bei maisto produktus.

Tad visoje šioje priešrinkiminėje maišalynėje pavasariop sulauksime tokios daugybės naujų „mozių“, prieš kuriuos nublanks netgi V.Uspaskichas su R.Paksu.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija