Atnaujintas 2007 sausio 26 d.
Nr.8
(1505)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

„Kregždutė“ privalo gyventi

Paskaitęs spaudoje, kad „Kregždutė“ gyvens tik iki vasaros, o vėliau ji bus uždaryta, nė nepajutau, kaip sušukau: „Nesąmonė!“. Negi taip gali būti? Tai kur mūsų valdžia, bažnyčios, mokyklos, mokytojai, ypač katechetai? Jei taip atsitiktų, kad vienintelis doras, religingas, mokiniams skirtas laikraštėlis būtų uždarytas, tai kas liks mokiniams? Kas juos auklės? Negi vėl leis „Lietuvos pionierių“? Sovietmečiu kiekvienas mokinys privalėdavo užsiprenumeruoti „Lietuvos pionierių“. To reikalavo mokykla, pionierių vadovė, net auklėtojai. Reikėjo planuoti, kaip pamokose, sueigose panaudosi laikraštėlį. Ar dabar taip daro mokytojai, katechetės? Iš „persiorientavusių“ katechečių to kažin ar sulauksi, nesukontroliuosi, bet tikybos mokytojai negali apsieiti be „Kregždutės“. Joje tiek daug gerų, dorą, tikėjimą skelbiančių straipsnių, eilėraščių, vaizdelių, gerų pamokymų, patarimų. Net kryžiažodžiai, šarados prusina mokinį, teikia religinių žinių. Ką jau sakyti apie paveikslėlius, įdomius pasakojimus, eilėraščius.

Jei švietimui rūpi geras, religinis mokinių auklėjimas, privalo padėti „Kregždutei“ likti. Teisingai rašytojas J.Mikelinskas rašo: „...negalima išugdyti visaverčio piliečio be religinio auklėjimo“. Kad gyvenimas pagerėtų, būtume religingesni, sąžiningesni, doresni, teigia rašytojas, „susigrąžinkime, kas iš mūsų atimta – pirmiausia Dievą, Sąžinę“. Tad kas padės taip padaryti, jei nebus „Kregždutės“? Tuo susirūpinti turi ypač Bažnyčia, mokykla. Nuo jų neturi atsilikti tėvai ir patys mokiniai. Gal per mažai daro jiems įtakos mokytojai, katechetai, jog dar ne visi užsiprenumeruoja „Kregždutę“.

Labai gerai, kad Krekenavos Švč. M.Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonas kan. P. Budriūnas daug prenumeruoja katalikiškos spaudos. „Kregždutę“, „XXI amžių“, „Artumą“ dalija mokiniams, suaugusiems. Jei visi taip darytų, nekiltų pavojus „Kregždutei“ užsidaryti. Laikraštis vaikams „Kregždutė“ privalo gyvuoti, turėti daug skaitytojų, sulaukti daug daugiau nei iki šiol. Tada ir bus geresnis, doresnis gyvenimas.

Vincas STEPONAVIČIUS

Krekenava,

Panevėžio rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija