Atnaujintas 2007 sausio 26 d.
Nr.8
(1505)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

VYSKUPŲ KONFERENCIJOS POSĖDYJE

Sausio 18 dieną Vilniuje vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Kartu su Lietuvos vyskupais posėdžiavo apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Peteris Stephanas Zurbriggenas. Jis informavo vyskupus, kad minint Pasaulinę migrantų ir pabėgėlių dieną lankėsi Pabradės užsieniečių registracijos centre.


Maldos už krikščionių vienybę savaitės atgarsiai

Ragino priimti Kristaus malonę

Kun. Saulius STUMBRA

Ekumeninių pamaldų Klaipėdos
Kristaus Karaliaus bažnyčioje momentas

2007 m. sausio 21 d. vakarą Klaipėdos Kristaus Karaliaus bažnyčioje vyko ekumeninės pamaldos, kurių pagrindinė tema – „Jis padaro, kad kurtieji girdi ir nebyliai kalba“ (Mk 7, 37). Skambant giesmei, skirtingų krikščioniškų bendruomenių atstovai įžengė į bažnyčią. Bendroms maldoms vadovavo Telšių vyskupas ir Lietuvos Vyskupų Konferencijos Ekumeninių reikalų tarybos pirmininkas Jonas Boruta, SJ, dalyvavo šešiolika skirtingų krikščioniškų bendruomenių atstovų: Katalikų Bažnyčiai atstovavo kun. Vladas Gedgaudas, kun. Vilius Viktoravičius, kan. Jonas Paulauskas, prel. Vytautas Gustaitis, kun. Renatas Liuberskis, kun. Česlovas Degutis, kun. Saulius Stumbra, diak. P.Jaraminas, diak. R.Norkus ir diak. K.Petravičius; Liuteronų Evangelikų Bažnyčiai – kun. Reinholdas Moras, Evangelikų baptistų bendruomenei – pastorius Andriejus Briaunys, Evangelikų Reformatų Bažnyčiai – diakonė Sigita Švambarienė, Išganymo Armijos kapitonė Susanne Ketler-Riutkenen, Lietuvos krikščioniškojo koledžo (LCC) kapelionė Sharon Brubaker.


Susitelkus galima daugiau

Bronius VERTELKA

Ekumeninių pamaldų dalyviai (iš kairės):
Kristaus Karaliaus Katedros klebonas
kun. Tomas Skrudupis,
Naujamiesčio klebonas kun. Algirdas
Dauknys, Švč. Trejybės bažnyčios
vicerektorius kun. Rimantas Kaunietis,
evangelikų liuteronų kunigas
Arvydas Malinauskas, evangelikų
reformatų kunigas Julius Norvila
ir vyskupo generalvikaras
kan. dr. Robertas Pukenis

Užsidirbti į užsienį išvyko maždaug pusė milijono žmonių arba kas šeštas Lietuvos gyventojas. Bėgdami nuo skurdo tėviškėje, svetur jie dirba tokius darbus, kokių iš tolo kratosi tų šalių vietiniai gyventojai. Kitas aktualus dalykas – artėjantys rinkimai į vietines savivaldybių tarybas. Ar vėl balsuosime už tuos, kurie daug šnekės prieš rinkimus, tačiau vėliau nieko nepadarys? Ar vėl tvarkyti savo gyvenimą patikėsime toms grupelėms žmonių, kurie išrinkti norės išpešti sau kuo didesnės naudos? Tokius savo pastebėjimus išreiškė ekumeninėse pamaldose, kurios vyko sausio 21-ąją Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedroje, evangelikų reformatų kunigas Julius Norvila. Jis teigė, jog daug ką galima nuveikti ir pačių krikščionių jėgomis, tačiau tam reikalingas tarpusavio sutelktumas ir vienybė. Jis priminė, kad tokios pamaldos Panevėžyje vyksta aštuntą kartą. Pirmosios buvo surengtos Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo koplyčioje.


Būkime drąsūs gyventi meilėje

Inesė RATNIKAITĖ

Vienijo vyskupo Eugenijaus Bartulio,
renginio svečių ir dalyvių
kartu giedamos giesmės

„Statistikos duomenimis, 60 proc. jaunų vyrų ir 47 proc. jaunų merginų nuo 18 iki 24 metų nenorėtų gyventi susituokę“, – teigė Šiaulių vyskupas, sausio 7 dieną sukvietęs į Katedrą gausybę sutuoktinių iš visos Šiaulių vyskupijos kartu dalyvauti šv. Mišių aukoje bei atnaujinti Santuokos sakramento priesaiką. Žiūrint į daugybę vienas kitam rankas padavusių ir dar kartą priesaikos žodžius kartojančių porų, atrodė nerealūs Statistikos departamento pateikti faktai, liudijantys skaudžią ir, deja, tikrą tikrovę.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija