Atnaujintas 2007 sausio 26 d.
Nr.8
(1505)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Susitelkus galima daugiau

Bronius VERTELKA

Gieda Panevėžio stačiatikių
Kristaus Prisikėlimo cerkvės choras

Pasirodo Veikliųjų
žmonių bendrijos vyrai

Ekumeninių pamaldų dalyviai (iš kairės):
Kristaus Karaliaus Katedros klebonas
kun. Tomas Skrudupis,
Naujamiesčio klebonas kun. Algirdas
Dauknys, Švč. Trejybės bažnyčios
vicerektorius kun. Rimantas Kaunietis,
evangelikų liuteronų kunigas
Arvydas Malinauskas, evangelikų
reformatų kunigas Julius Norvila
ir vyskupo generalvikaras
kan. dr. Robertas Pukenis

Panevėžio krikščioniškųjų bažnyčių
maketai – J.Miltinio vidurinės
mokyklos moksleivių kūriniai

Užsidirbti į užsienį išvyko maždaug pusė milijono žmonių arba kas šeštas Lietuvos gyventojas. Bėgdami nuo skurdo tėviškėje, svetur jie dirba tokius darbus, kokių iš tolo kratosi tų šalių vietiniai gyventojai. Kitas aktualus dalykas – artėjantys rinkimai į vietines savivaldybių tarybas. Ar vėl balsuosime už tuos, kurie daug šnekės prieš rinkimus, tačiau vėliau nieko nepadarys? Ar vėl tvarkyti savo gyvenimą patikėsime toms grupelėms žmonių, kurie išrinkti norės išpešti sau kuo didesnės naudos? Tokius savo pastebėjimus išreiškė ekumeninėse pamaldose, kurios vyko sausio 21-ąją Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedroje, evangelikų reformatų kunigas Julius Norvila. Jis teigė, jog daug ką galima nuveikti ir pačių krikščionių jėgomis, tačiau tam reikalingas tarpusavio sutelktumas ir vienybė. Jis priminė, kad tokios pamaldos Panevėžyje vyksta aštuntą kartą. Pirmosios buvo surengtos Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo koplyčioje.

Ekumeninėms pamaldoms Katedroje vadovavo generalvikaras kan. dr. Robertas Pukenis. Jis džiaugėsi, jog, be Panevėžio katalikų kunigų, į jas atvyko evangelikų liuteronų kunigas Arvydas Malinauskas, evangelikų reformatų kunigas J.Norvila. Apgailestavo, kad negalėjo atvykti Panevėžio stačiatikių Kristaus Prisikėlimo cerkvės kunigas Aleksejus Smirnovas – jo laukė pamaldose Anykščiuose. Vis dėlto stačiatikiams atstovavo Kristaus Prisikėlimo cerkvės choras, atlikęs keletą giesmių. Ekumeninėse pamaldose Katedroje taip pat giedojo evangelikų reformatų bažnyčios choras. Jiems už nuoširdų giedojimą dėkojo kan.dr. R.Pukenis.

Didžiausioje miesto šventovėje vyravo pakili nuotaika. Kunigų kalbos buvo išklausytos įdėmiai. Visi jie pasisakė už krikščioniškų Bažnyčių vienybę, ragino krikščionis savo darbais kurti gražią ateitį bei būti aktyviems savo bendruomenėse.

Malonią staigmeną pateikė balsingi vyrai iš Tarptautinės veikliųjų žmonių bendrijos, atvykę iš skirtingų Lietuvos vietų. Ši bendrija turi savo skyrius 160 šalių ir užsiima įvairia veikla. Vienas jos dalyvių šventovėje pasakojo, kaip, supratęs tikėjimo galią, sugebėjo pakilti iš gyvenimo dugno – išsivaduoti nuo alkoholio, narkotikų priklausomybės. Dabar jis yra vedęs, augina septynių mėnesių sūnų.

Renginyje taip pat buvo renkamos aukos Panevėžio pataisos namuose bausmę atliekančioms moterims. Už tą dieną paaukotus 368 litus nupirkta vaisių.

Katedroje buvo galimybė apžiūrėti Panevėžio krikščioniškųjų bažnyčių maketus – miesto J.Miltinio vidurinės mokyklos moksleivių praktinius-kūrybinius darbus. Jie atrinkti iš parodos, veikusios miesto prie Nevėžio upės įkūrimo 500-osioms metinėms paminėti, kolekcijos.

Panevėžys

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija