Atnaujintas 2007 sausio 26 d.
Nr.8
(1505)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Būkime drąsūs gyventi meilėje

Inesė RATNIKAITĖ

Vienijo vyskupo Eugenijaus Bartulio,
renginio svečių ir dalyvių
kartu giedamos giesmės

Vaikai geriausiai suprato
ir išreiškė šventės mintį –
„Nebijokite meilėje gyventi“

„Statistikos duomenimis, 60 proc. jaunų vyrų ir 47 proc. jaunų merginų nuo 18 iki 24 metų nenorėtų gyventi susituokę“, – teigė Šiaulių vyskupas, sausio 7 dieną sukvietęs į Katedrą gausybę sutuoktinių iš visos Šiaulių vyskupijos kartu dalyvauti šv. Mišių aukoje bei atnaujinti Santuokos sakramento priesaiką. Žiūrint į daugybę vienas kitam rankas padavusių ir dar kartą priesaikos žodžius kartojančių porų, atrodė nerealūs Statistikos departamento pateikti faktai, liudijantys skaudžią ir, deja, tikrą tikrovę. Jau septintąjį kartą vykstanti kasmetinė Šiaulių vyskupijos Šeimos šventė padeda realiame pasaulyje esantiesiems pajusti, jog vertinančiųjų Santuokos sakramentą, šeimos neišardomumą, vaiko atėjimo džiaugsmą yra išties daug. Daug daugiau nei atrodo apsidairius aplinkui.

Šiaulių vyskupijos Šeimos šventė tradiciškai prasidėjo šv. Mišiomis. Jas 11 val. aukojo Šiaulių ganytojas Eugenijus Bartulis. Pamokslo metu vyskupas kalbėjo ir apie šeimos vienovę ardančias negeroves: vienos lyties santuokos, kūdikiai mėgintuvėliuose, ir apie pareigas šeimoje – paruošti kūdikį tikros meilės gyvenimui, apsaugoti nuo galimų klystkelių, ir apie dvasinės tėvystės bei motinystės džiaugsmus. „Kūdikėlis Jėzus gimė šeimoje, tad Šventoji šeima yra pavyzdys viso pasaulio šeimoms“, – kalbėjo ganytojas, kviesdamas Europos Sąjungai padovanoti tikrąjį meilės modelį.

Pirmiausia šis modelis buvo padovanotas Šiauliams. Nebijodamos lietaus šeimos kartu su vyskupu, vedančiu už rankų vaikus, ėjo į kino ir kultūros centrą „Saulė“. Šventinės programos metu didžiausia Šiaulių miesto salė buvo pilnutėlė. Nelikus laisvų vietų, daugelis susėdo tiesiog ant laiptų. Šventėje dalyvavęs Šiaulių meras Vytautas Juškus pažadėjo, kad kitais metais šventė galės vykti naujoje, daug didesnėje salėje. Svarbiausia nesivaikyti mados, į šeimą žiūrėti kaip į didžiausią vertybę, pasitikėti vienas kitu ir Dievu.

Šeimos šventę organizavo Šiaulių vyskupijos Šeimos centras, vadovaujamas Editos Gulbinienės. Scenine išraiška rūpinosi Šiaulių dramos teatro režisierė Regina Steponavičiūtė. Šventę vedė Dapkų šeima: sutuotiniai Hubertas ir Alma su trimis savo vaikais – Henriku, Arnoldu ir mažąja Veronika. Kaip ir kiekvienais metais, šventę puošė meniniai kolektyvai: Šv. Cecilijos sakralinės muzikos ansamblis, tautinių šokių ansamblis „Kalatinis“, vaikų chorai „Mažieji svirpliukai“ bei „Ro-ko-ko“, choreografinis kolektyvas „Želmenėliai“. Šiaulių dramos teatro aktoriai Jūratė Budriūnaitė ir Antanas Venckus pristatė iš spektaklio „Ezopas“ištrauką.

Vaikams Vadaktų parapijos jaunimas, šventės savanoriai bei brolis pranciškonas Ramūnas buvo paruošę staigmeną. Jie, palikę tėvelius, kartu žiūrėjo spektaklį, žaidė, piešė. Net keista, pasakojo iš Kelmės rajono atvykusi penkiolikmetė, kad, pasiūlius ką nors pavaizduoti popieriuje, visi pradėjo piešti širdis, buvo sukurta širdžių paroda. Turbūt vaikai geriausiai suprato ir išreiškė šventės mintį: „Nebijokime meilėje gyventi“.

Būti drąsiais gyventi meilėje buvo kviečiami ir salėje pasilikę vaikų tėveliai, seneliai, visi sutuoktiniai.

„Šiandien šeima yra elitinis, prestižinis, nebe kiekvienam įkandamas kūrinys“, – sakė Lietuvos šeimos centro direktorė Vijoleta Valantiejutė, kalbėdama apie tuoktis, įsipareigoti šeimyniniam gyvenimui bijantį jaunimą. Jos sukurta Kalėdų padėkos litanija išreiškė dėkingumą už nuostabų sutuoktinių puoselėjamą kūrinį – šeimą.

Iš Panevėžio vyskupijos atvykęs kun. Kęstutis Brilius, MIC, kalbėjo apie bendravimo svarbą šeimoje. Esame apsistatę ir vaikus aprūpinę įvairiomis komunikacinėmis priemonėmis, tačiau užmirštame, kad žmogiškieji ryšiai yra kur kas svarbiau, sakė kunigas. Technologiniai procesai pavagia ir išdarko mūsų laiką, nebeturime laiko, jausmų, minčių išgyvenimui. Tai ardo daugelį dar net nesusikūrusių šeimų. Tik žmogiškieji ryšiai daro mus įgalius susivienyti, pasiaukoti ir siekti bendrų tikslų.

Seimo narė Rima Baškienė sakė, kad labiausiai tikisi, jog 2007-ieji bus atsigręžimo į šeimą metai, kad galiausiai valstybė šeimą vertins kaip vertybę, kad mokyklose bus dėstomas pasirengimo šeimai kursas.

Šiaulių vyskupo E.Bartulio pakviesti, šventės dalyviai kartu, susikibę rankomis, giedojo giesmę – padėką Viešpačiui, suvedusiam kartu pasidžiaugti didžiausia valstybės vertybe – tvirtomis, Dievui ištikimomis šeimomis.

Šiauliai

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija