Atnaujintas 2007 vasario 2 d.
Nr.9
(1506)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Per dvasininkų
susitikimą
nuskambėjo
viltingas gongas...

Pažadai rinkėjams
ir jų (ne) vykdymas

Klaipėdoje įkurta
nauja Šv. Brunono
Kverfurtiečio
parapija

Iš didelio rašto
išėjom iš krašto

Padėkime
moksleiviams

Esame žmonės...

Nebūkime abejingi
kitų skausmui!

Būti ar nebūti?

Valstybė ir piliečiai –
tai šlepetės?

Kas valdo Lietuvą?

Skustuvo ašmenimis

Gimtosios kalbos –
podukros vietoje

Ieškant „modus vivendi“ su komunistais

Vatikano ir Vietnamo santykių peripetijos

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI
su jį aplankiusiu Vietnamo
vyriausybės vadovu
Ngujenu Dan Tunu

Bažnytinio gyvenimo klestėjimą sąlygoja aktyvi religinė praktika

Komunistų valdomas Vietnamas yra viena iš nedaugelio pasaulio valstybių, dar neturinčių oficialių diplomatinių santykių su Šventuoju Sostu. Todėl Vietnamo vyriausybės vadovo Ngujeno Dan Tuno pirmasis apsilankymas Vatikane visuotinai vertinamas kaip popiežiaus Benedikto XVI reikšmingas pasiekimas stengiantis gerinti vietnamiečių katalikų bendruomenės, vienos didžiausių Azijoje, padėtį totalitarinio režimo sąlygomis.


Nesutarimus reikia spręsti taikiomis priemonėmis

Paleidžiami taikos balandžiai

Sekmadienį, sausio 28-ąją, popiežius Benediktas XVI priminė Bažnyčios liturginiame kalendoriuje tą dieną minėtą didį Bažnyčios mokytoją šv. Tomą Akvinietį ir paminėjo taip pat tą sekmadienį švęstą Pasaulinę sergančiųjų raupsais dieną, pasveikino gausiai į Šv. Petro aikštę susirinkusius Italijos katalikų akcijos vaikus (jų buvo maždaug penki tūkstančiai), taip pat kreipėsi į Libano gyventojus, šalies politinius vadovus ir religines bendruomenes ragindamas išsaugoti taiką ir darnų sambūvį.


Maldos už krikščionių vienybę savaitės atgarsiai Ieškojo ne skirtumų, o panašumų

Gražina DAGYTĖ

Šakių Šv. Jono krikštytojo
katalikų bažnyčioje susirinkusiuosius
laimino katalikų ir liuteronų kunigai
Vido VENSLOVAIČIO nuotraukos

Biržai. Visą savaitę Biržų bažnyčiose vyko tradicinėmis tapusios ekumeninės pamaldos. Maldų už krikščionių vienybę savaitė buvo pradėta sausio 18-ąją evangelikų reformatų bažnyčioje. Vėliau rinktasi evangelinio tikėjimo krikščionių (sekmininkų) bendruomenėje ir Jungtinės Metodistų Bažnyčios maldos namuose. Baigiamosios pamaldos vyko sausio 23 dieną Šv. Jono Krikštytojo katalikų bažnyčioje.


Pristatė šv.Terėsės Avilietės knygą „Apie Dievo meilę“

Kazimieras DOBKEVIČIUS

Knygos „Apie Dievo meilę“
vertėjas Aleksandras Žarskus

Kaune, Paminklinės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios konferencijų salėje, vieną sausio sekmadienį, po šv.Mišių, įvyko šv. Terėsės Avilietės knygos „Apie Dievo meilę“ pristatymas. Konferencijų salė vos sutalpino visus, norinčius išgirsti įdomių faktų iš šventosios gyvenimo.


Prisimintos penktosios vyskupo ingreso metinės

Telšių vyskupas Jonas Boruta
(dešinėje) eina į ekumenines
pamaldas Klaipėdos Kristaus
Karaliaus bažnyčioje drauge
su kitų krikščioniškų bažnyčių
dvasininkais Kun. Sauliaus
STUMBROS nuotrauka

Sausio 25 dieną visas katalikiškas pasaulis šventė Šv. apaštalo Pauliaus atsivertimo šventę. Tą dieną taip pat baigėsi ir maldų už krikščionių vienybę savaitė. Telšių vyskupijos kunigai sausio 25-ąją rinkosi į kasmėnesinį formacijos susirinkimą. Į Telšių vyskupo V. Borisevičiaus kunigų seminarijos didžiąją aulą susirinkusius kunigus pasveikino Telšių vyskupas J. Boruta, SJ, ir susirinkimą pradėjo malda. Konferencijoje Telšių ganytojas aptarė svarbius einamuosius vyskupijos klausimus.


Jaunieji atlikėjai šventėje giedojo ir dainavo Dievui ir Tėvynei

Laima Grigaitytė

Jaunieji atlikėjai Vilkaviškio vyskupijos
moksleivių ir jaunimo chorų, vokalinių
ansamblių šventėje „Giedu ir dainuoju
Dievui ir Tėvynei“

Sausio 20 dieną Marijampolės kultūros centre vyko XIII Vilkaviškio vyskupijos moksleivių ir jaunimo chorų, vokalinių ansamblių šventė „Giedu ir dainuoju Dievui ir Tėvynei“, kurioje dalyvavo apie 20 kolektyvų iš įvairių vyskupijos vietų (iš viso 515 dalyvių). Visus susirinkusius – tiek dalyvius, tiek žiūrovus – šios gražios šventės proga sveikino Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, linkėdamas, jog ši šventė būtų kaip tas šviesos spindulys, padedantis nušviesti svarbiausius dalykus gyvenime, džiaugdamasis, jog ji ugdo jaunuose žmonėse įvairias vertybes, svarbiausia – tikėjimą gėriu.


Šėlionių metas

Petras KATINAS

Vienas Rytų išminčius be atvangos maldavo Dievą, kad jam nebūtų leista gyventi įdomioje epochoje. Kadangi mes ne išminčiai – gyvenimą įdomioje epochoje Dievas davė mums. Kad ir kaip ten būtų, epocha mums neleidžia jos užmiršti. Tai ne tik sunkūs okupacinės vergijos dešimtmečiai ir geriausių Lietuvos žmonių netektis, visų kitų beveik nepataisomas dvasinis suluošinimas, bet ir daugelio Lietuvos piliečių visiškas abejingumas valstybės reikalams, patriotizmo nebuvimas, pagaliau bet kokios pareigos jausmo Tėvynei ir laisvei praradimas.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija