Atnaujintas 2007 vasario 2 d.
Nr.9
(1506)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Ieškant „modus vivendi“ su komunistais

Vatikano ir Vietnamo santykių peripetijos

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI
su jį aplankiusiu Vietnamo
vyriausybės vadovu
Ngujenu Dan Tunu

Bažnytinio gyvenimo klestėjimą sąlygoja aktyvi religinė praktika

Komunistų valdomas Vietnamas yra viena iš nedaugelio pasaulio valstybių, dar neturinčių oficialių diplomatinių santykių su Šventuoju Sostu. Todėl Vietnamo vyriausybės vadovo Ngujeno Dan Tuno pirmasis apsilankymas Vatikane visuotinai vertinamas kaip popiežiaus Benedikto XVI reikšmingas pasiekimas stengiantis gerinti vietnamiečių katalikų bendruomenės, vienos didžiausių Azijoje, padėtį totalitarinio režimo sąlygomis.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija