Atnaujintas 2007 vasario 2 d.
Nr.9
(1506)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Pažadai rinkėjams ir jų (ne) vykdymas

Dr. Aldona KAČERAUSKIENĖ

Sausio viduryje Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centras „Vilmorus“ atliko gyventojų apklausą, kurios tikslas – išsiaiškinti žmonių pasitikėjimą įvairiomis institucijomis. Paaiškėjo, kad mažiausiai pasitikima Seimu ir politinėmis partijomis. Seimu šiuo metu pasitiki tik 10,8 proc. gyventojų, partijomis – vos 8 proc. Kasmet į rinkimus ateina vis mažiau balsavimo teisę turinčių žmonių. Prognozuojama, kad į savivaldybių tarybų rinkimus, kurie įvyks vasario 25 dieną, vargu ar ateis 30 proc. rinkėjų. Kyla klausimas: kas lemia tokį žmonių nepasitikėjimą Seimo politikais ir partijomis? Klausimas labai rimtas. Kai šalyje ramu, situacija nėra pavojinga. Tačiau, įvykus katastrofoms, pasitikėjimo nebuvimas valstybės būklę darytų dar sudėtingesnę.


Šėlionių metas

Petras KATINAS

Vienas Rytų išminčius be atvangos maldavo Dievą, kad jam nebūtų leista gyventi įdomioje epochoje. Kadangi mes ne išminčiai – gyvenimą įdomioje epochoje Dievas davė mums. Kad ir kaip ten būtų, epocha mums neleidžia jos užmiršti. Tai ne tik sunkūs okupacinės vergijos dešimtmečiai ir geriausių Lietuvos žmonių netektis, visų kitų beveik nepataisomas dvasinis suluošinimas, bet ir daugelio Lietuvos piliečių visiškas abejingumas valstybės reikalams, patriotizmo nebuvimas, pagaliau bet kokios pareigos jausmo Tėvynei ir laisvei praradimas.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija