Atnaujintas 2007 vasario 2 d.
Nr.9
(1506)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Padėkime moksleiviams

Labai nuliūdome, kai sužinojome, kad nuo liepos 1 dienos bus nutraukiamas katalikiško savaitraščio moksleiviams „Kregždutė“ leidimas. Šis laikraštis negali išsilaikyti, nes jo neremia Spaudos rėmimo fondas.

„Kregždutė“ labai reikalinga moksleiviams, nes moko gerbti Tėvynę, tėvus ir mokytojus. Moksleiviai mielai rašo į šį laikraštį.

Seime yra nemažai milijonierių – nejaugi jie negali paremti šio laikraščio leidybos, negi jie nenori, kad jų vaikai, vaikaičiai augtų tikrais katalikais ir patriotais? Galėtų tai padaryti nors prieš rinkimus į savivaldybių tarybas. Spaudos rėmimo fondas neremia to laikraščio, nes fondui vadovauja nomenklatūrininkai.

Didžiausių dienraščių pirmuose puslapiuose dažnai aprašomas smurtas, žmogžudystės, panieka žmogui, cinizmas. Tautiečiams jau nusibodo tokie straipsniai, sielai labai trūksta gėrio, gerų pamokymų.

Mūsų šeima užsako keturis „Kregždutės“ egzempliorius draugų vaikams.

Prašome visų, kurie gali padėti išgelbėti katalikišką laikraštį. Prašome ir kunigų, kad per pamaldas paragintų parapijiečius užsisakyti šį laikraštį.

D.MORKŪNIENĖ

Kaunas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija