Atnaujintas 2007 vasario 2 d.
Nr.9
(1506)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Per dvasininkų susitikimą nuskambėjo viltingas gongas...

Sausio 30 dieną Kauno kurijos susirinkimų salėje įvykęs Kauno arkivyskupijos kunigų susitikimas (rengiamas kas mėnesį) šį kartą išsiskyrė iš kitų. Kauno arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus kreipimasis į kunigus, juos išsamiai supažindinant su pasirengimo Švč.M.Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų jubiliejaus programa, buvo tarsi skambus varpo dūžis, kviečiantis ne vien Kauno arkivyskupijos dvasininkus, bet ir visus mūsų krašto kunigus bei tikinčiuosius jau dabar pradėti ruoštis 2008 metais būsiančiam minėtam Jubiliejui, kurio tikslas – per sąmoningo pamaldumo puoselėjimą Marijai nuosekliai siekti krikščioniško atsinaujinimo asmeniniame, šeimos, parapijos bendruomenės ir visuomeniniame gyvenime. Rengiantis Jubiliejui, pagrindinis dėmesys bus skiriamas krikščioniškam šeimų, dvasinių pašaukimų ir blaivaus gyvenimo būdo ugdymui.


Prisimintos penktosios vyskupo ingreso metinės

Telšių vyskupas Jonas Boruta
(dešinėje) eina į ekumenines
pamaldas Klaipėdos Kristaus
Karaliaus bažnyčioje drauge
su kitų krikščioniškų bažnyčių
dvasininkais Kun. Sauliaus
STUMBROS nuotrauka

Sausio 25 dieną visas katalikiškas pasaulis šventė Šv. apaštalo Pauliaus atsivertimo šventę. Tą dieną taip pat baigėsi ir maldų už krikščionių vienybę savaitė. Telšių vyskupijos kunigai sausio 25-ąją rinkosi į kasmėnesinį formacijos susirinkimą. Į Telšių vyskupo V. Borisevičiaus kunigų seminarijos didžiąją aulą susirinkusius kunigus pasveikino Telšių vyskupas J. Boruta, SJ, ir susirinkimą pradėjo malda. Konferencijoje Telšių ganytojas aptarė svarbius einamuosius vyskupijos klausimus.


Jaunieji atlikėjai šventėje giedojo ir dainavo Dievui ir Tėvynei

Laima Grigaitytė

Jaunieji atlikėjai Vilkaviškio vyskupijos
moksleivių ir jaunimo chorų, vokalinių
ansamblių šventėje „Giedu ir dainuoju
Dievui ir Tėvynei“

Sausio 20 dieną Marijampolės kultūros centre vyko XIII Vilkaviškio vyskupijos moksleivių ir jaunimo chorų, vokalinių ansamblių šventė „Giedu ir dainuoju Dievui ir Tėvynei“, kurioje dalyvavo apie 20 kolektyvų iš įvairių vyskupijos vietų (iš viso 515 dalyvių). Visus susirinkusius – tiek dalyvius, tiek žiūrovus – šios gražios šventės proga sveikino Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, linkėdamas, jog ši šventė būtų kaip tas šviesos spindulys, padedantis nušviesti svarbiausius dalykus gyvenime, džiaugdamasis, jog ji ugdo jaunuose žmonėse įvairias vertybes, svarbiausia – tikėjimą gėriu.


Klaipėdoje įkurta nauja Šv. Brunono Kverfurtiečio parapija

Sausio 7 dieną Klaipėdoje įkurta nauja Šv. Brunono Kverfurtiečio parapija. Jos aptarnavimas patikėtas pranciškonams konventualams. Laikinosios parapinės koplyčios adresas – Debreceno g. 3.

Mažesniųjų brolių konventualų (pranciškonų) ordinas (Ordo Fratrum Minorum Conventualium) – kunigų (tėvų) ir brolių bendruomenė. Vienuoliją XIII amžiuje Italijoje įsteigė šv. Pranciškus Asyžietis. XV amžiuje pirmieji pranciškonai atėjo ir į Lietuvą. Keliaudami per miestus ir kaimus jie skelbė ir savo pavyzdžiu liudijo Dievo Evangeliją. Šiandien pranciškonų bendruomenės įsikūrusios daugelyje pasaulio šalių. Sekdami šv. Pranciškaus pavyzdžiu broliai dega noru tarnauti Kristui ir žmonėms skelbti Taiką ir Gėrį. Pagrindinis ordino tikslas – tarnauti žmonėms, o ypač mažiausiems iš jų – vienišiesiems ir apleistiesiems; įvairiomis priemonėmis (pasitelkus televiziją ir radiją, knygų leidybą, internetą ir mokyklas) nešti į pasaulį Gerąją Naujieną apie Jėzų Kristų.


Maldos už krikščionių vienybę savaitės atgarsiai Ieškojo ne skirtumų, o panašumų

Gražina DAGYTĖ

Šakių Šv. Jono krikštytojo
katalikų bažnyčioje susirinkusiuosius
laimino katalikų ir liuteronų kunigai
Vido VENSLOVAIČIO nuotraukos

Biržai. Visą savaitę Biržų bažnyčiose vyko tradicinėmis tapusios ekumeninės pamaldos. Maldų už krikščionių vienybę savaitė buvo pradėta sausio 18-ąją evangelikų reformatų bažnyčioje. Vėliau rinktasi evangelinio tikėjimo krikščionių (sekmininkų) bendruomenėje ir Jungtinės Metodistų Bažnyčios maldos namuose. Baigiamosios pamaldos vyko sausio 23 dieną Šv. Jono Krikštytojo katalikų bažnyčioje.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija