Atnaujintas 2007 vasario 2 d.
Nr.9
(1506)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Nesutarimus reikia spręsti taikiomis priemonėmis

Paleidžiami taikos balandžiai

Sekmadienį, sausio 28-ąją, popiežius Benediktas XVI priminė Bažnyčios liturginiame kalendoriuje tą dieną minėtą didį Bažnyčios mokytoją šv. Tomą Akvinietį ir paminėjo taip pat tą sekmadienį švęstą Pasaulinę sergančiųjų raupsais dieną, pasveikino gausiai į Šv. Petro aikštę susirinkusius Italijos katalikų akcijos vaikus (jų buvo maždaug penki tūkstančiai), taip pat kreipėsi į Libano gyventojus, šalies politinius vadovus ir religines bendruomenes ragindamas išsaugoti taiką ir darnų sambūvį.

„Pastarosiomis dienomis prasiveržus smurtui, Libanas vėl pasruvo krauju, – sakė Popiežius. – Šitas kelias yra visiškai netinkamas politiniams tikslams siekti. Neapsakomai skaudu matyti tų man brangių žmonių kančias. Žinau, kad daugelį libaniečių šiomis dienomis prislėgė neviltis ir dabartinių įvykių akivaizdoje jie yra sutrikę. Kartoju kardinolo Nasralos Pjero Sfeiro žodžius, smerkiančius brolžudiškas kovas. Drauge su kardinolu ir su visais religijų vadovais meldžiu Dievą, kad visi libaniečiai, nepaisant skirtumų, sugebėtų ir norėtų kurti savo tėvynėje tikruosius bendrus namus, kad įveiktų egoizmą, neleidžiantį rimtai rūpintis savo šalimi. Dar kartą kreipiuosi į Libano krikščionis ir prašau būti autentiško skirtingų bendruomenių dialogo ugdytojais. Visiems meldžiu Dievo Motinos, Libano Globėjos, užtarimo. Tikiuosi, – sakė Benediktas XVI, – kad smurtas greit liausis ir Gazos ruože. Dvasia esu drauge su visais regiono gyventojais ir meldžiuosi, kad laimėtų troškimas siekti bendro gėrio, kad taikiomis priemonėmis būtų sprendžiami nesutarimai ir mažinama įtampa“.

Du Italijos katalikų akcijos vaikai drauge su Šventuoju Tėvu iš Vatikano Apaštališkųjų rūmų lango paleido taikos balandžius. „Būkime taikos skelbėjai, kaip šitie balandžiai, – sakė Benediktas XVI. – Melskime taikos Libanui ir visam pasauliui.“

Pagal VR

AP nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija