Atnaujintas 2007 vasario 7 d.
Nr.10
(1507)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Kur stovės Laisvės paminklas Lapėse?

Benjaminas ŽULYS

Dėl Laisvės paminklo tariasi
Kauno arkivyskupas Sigitas
Tamkevičius, Kauno r. meras
Leonardas Gineika ir parapijiečiai

Lapių miestelyje (Kauno r.), priešais Šv.Jono Krikštytojo bažnyčią, sausio 24 dieną susirinko būrelis vietos gyventojų, atvyko Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, Kauno rajono meras Leonardas Gineika, rajono savivaldybės administracijos direktorius Valerijus Makūnas, kiti specialistai. Juos pasitiko Lapių parapijos klebonas kun. Robertas Skrinskas. Susiėjimo tikslas – numatyti vietą, kurioje būtų galima atstatyti čia kažkada stovėjusį paminklą.


„Savilaida – vienas garbingiausių XX amžiaus istorijos puslapių“

Dr. Aldona KAČERAUSKIENĖ

Tie, kurie Lietuvoje gyvenome sovietmečiu, gerai prisimename laisvo, nemeluoto žodžio alkį, nesvarbu, ar jis buvo ištartas, ar parašytas. Leidyklose išleistos knygos, net disertacijų autoreferatai, juolab laikraščiai ir žurnalai turėjo pereiti griežtą cenzūrą. Tokiomis sąlygomis ypač vertinome ant plono rūkomojo popieriaus rašomąja mašinėle išspausdintus arba atšviestus tekstus, kartais įrištus, kartais tik įdėtus į aplankus.


Lietuvos gynėjų šventė

Kazimieras DOBKEVIČIUS

Pirmieji prie Nežinomo kario
kapo vainiką padėjo Lietuvos
kariuomenės kūrėjų savanorių
sąjungos valdybos pirmininkas
Valentinas Bartašiūnas (iš dešinės)
ir šios sąjungos pirmininko
pavaduotojas Algirdas Markūnas
Autoriaus nuotrauka

Sausio 20-ąją Kaune įvyko Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos (LKKSS) 80-ies metų jubiliejaus šventė.

Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje išsirikiavo sąjungos apskričių skyrių atstovai su savo skyrių vėliavomis. Karius savanorius sveikino Lietuvos krašto apsaugos ministras Juozas Olekas, Lietuvos kariuomenės vadas generolas majoras Valdas Tutkus, Kauno miesto meras Arvydas Garbaravičius, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos valdybos pirmininkas Valentinas Bartašiūnas. Savanorių kūrėjų gretose stovėjo ir jaunuoliai, ir į devintą dešimtį įkopę tėvynės patriotai. Tai didelės pagarbos verti žmonės.


Maištas ar protesto akcija?

Prof. Vytautas Landsbergis
pristatė savo knygelę
apie Pakaunės 1993 metų įvykius

Prof. Vytautas Landsbergis turi pakankamai darbo Europos Parlamente, tačiau atidžiai seka įvykius ir Lietuvos Seime bei visuomenėje. Seime suburta Laikinoji komisija, tirianti Lietuvos saugumo darbuotojo Juro Abromavičiaus žūties ir karių savanorių pasitraukimo į Pakaunės mišką, Šakių rajone, aplinkybes. Kažkam labai rūpi prieš rinkimus į vietines savivaldybių tarybas, taip pat būsimus rinkimus į naujos kadencijos Lietuvos Seimą pabandyti sumenkinti, o gal ir „įrodyti“ išvardytų įvykių organizavime Tėvynės sąjungos partinės vadovybės prikištą pirštą ar net nuorodas, postūmį tai vykdyti.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija