Atnaujintas 2007 vasario 7 d.
Nr.10
(1507)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Kur stovės Laisvės paminklas Lapėse?

Benjaminas ŽULYS

Dėl Laisvės paminklo tariasi
Kauno arkivyskupas Sigitas
Tamkevičius, Kauno r. meras
Leonardas Gineika ir parapijiečiai

Taip atrodė Laisvės paminklo
vieta sausio 21 dieną
Kun. Roberto Skrinsko nuotraukos

Lapių miestelyje (Kauno r.), priešais Šv.Jono Krikštytojo bažnyčią, sausio 24 dieną susirinko būrelis vietos gyventojų, atvyko Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, Kauno rajono meras Leonardas Gineika, rajono savivaldybės administracijos direktorius Valerijus Makūnas, kiti specialistai. Juos pasitiko Lapių parapijos klebonas kun. Robertas Skrinskas. Susiėjimo tikslas – numatyti vietą, kurioje būtų galima atstatyti čia kažkada stovėjusį paminklą. Istorijos šaltiniai byloja ir Lapių senbuviai Steponas Linkevičius, Česlovas Vobolevičius, Karolis Bartkevičius, Jonas Juozapavičius papasakojo, kad Laisvės paminklas buvo pastatytas ir pašventintas apie 1930 metus priešais bažnyčią jai priklausiusioje žemėje. O J.Juozapavičius netgi išleido eiliuotą savo kūrybos knygelę apie Lapes, kurioje nemažai vietos skiriama ir Laisvės paminklui. Toji vieta buvusi aikštė, kurioje per atlaidus, sekmadieniais, kitomis katalikiškomis progomis po pamaldų rinkdavosi vietos gyventojai. Čia vykdavo ir įvairūs šaulių, kurių pastangomis pastatytas paminklas, renginiai. Pokariu Laisvės paminklo papėdėje buvo sumesti nužudytųjų laisvės kovotojų kūnai, vėliau – užkasti bažnyčios pakalnėje. (Bet apie tai čia jokio žymens nėra.) Tuo pačiu sovietmečiu politrukų pastangomis, kaip ir daugelyje kitų Lietuvos vietovių, pasistengta laisvės simboliu atsikratyti. Tiesa, Lapėse – ne nugriauti paminklą, o pakeisti jo išorę. Pirmiausia buvo nupjautas jo kryžius. Pasakojama, kad šią šventvagystę įvykdė Pranas Rusteika. O po poros dienų šieno smulkintuvas jam nukirto ranką. Dar vėliau jis esą pamišęs. Žmonės neabejoja, kad tai buvęs Dangaus rūstybės ženklas.

Vietoje buvusio švento kryžiaus buvo užkeltas Stalino biustas. Po despoto mirties paminklas buvo nuverstas ir užkastas gretimame kieme. Be abejo, jis ir dabar ten yra. Į susitikimą atėjusieji Lapių senbuviai parodė tikslią vietą, kur stovėjo Laisvės paminklas, kur jis gali būti užkastas. (Paminklas, be abejo, buvo pašventintas, tad toji vieta, kur jis užkastas, galėtų būti tiksliai nustatyta ir paženklinta žymeniu.) Lapiečių nuomone, atstatytasis naujas paminklas turėtų stovėti toje pačioje vietoje, kur stovėjo garbingasis pirmtakas. Tam pritaria ir Kultūros paveldo departamentas. Taip būtų atstatytas ne vien dorinis teisingumas, bet ir istorinė tiesa – paminklas stovėtų jam kadaise skirtoje vietoje.

Dera prisiminti ir tai, kad per atkurtos Lietuvos nepriklausomybės metus lapiečiai gausybe raštų kreipėsi į įvairias šalies instancijas dėl Laisvės paminklo atstatymo, pradedant Prezidentu, baigiant visomis žemesnėmis žinybomis, kol susilaukė ženklesnio dėmesio, kai į Lapes dabar atvyko žinomos asmenybės. Tiesa, Lapių seniūnas Rimantas Stankus sakė, kad panašių pokalbių šioje vietoje būta ir anksčiau.

Tad tą dieną, nors lauke buvo šalta, susirinkusieji nėjo į pastogę, o neskubėdami svarstė, kur būtų geriausia statyti Laisvės paminklą, vaikščiojo aplinkui.

Reikia žinoti, kad čia pat riogso neaiškios paskirties nedidelis mūrinis statinys, priklausąs Kauno rajkooperatyvui. Nežinia, ar jis kam nors naudojamas, nebent, kaip pasakoja gyventojai, prie jo ateina kai kurie vietos ar aplinkinių sodų nusmurgę žmogeliai, palieką čia tuščius butelius, jų šukes, kitus ženklus, nuo kurių sklinda smarvė. Rajono prekybos vadovai sutinka perleisti tą statinį už 35 tūkst. litų, tada būtų galima jį likviduoti ir vietovei grąžinti kažkada buvusį vaizdą.

Kauno arkivyskupo S.Tamkevičiaus nuomone, derėtų į padėtį žiūrėti plačiau, paisant ne vien praeito laiko šaknų, bet ir šios dienos situacijos. Tam pritarė ir rajono meras L.Gineika, administracijos direktorius V.Makūnas. Paisyti vien istorinės atitikmens vargu ar būtų logiška. Suprantama, kažkada toji vieta buvo miestelio centras, čia gausiai burdavosi žmonės. Šalia buvo paštas, vietos valdžios būstinė, nekalbant jau apie bažnyčią, kuri pati, jos aplinka buvusi didžiausia lapiečių susiėjimo vieta. Tad ir Laisvės paminklas tuomet čia tikęs, tačiau nuo to laiko daug kas pakitę. Išaugo nauji šiuolaikiniai pastatai, miestelio centras persikėlęs į kitas erdves. Atsirado ir naujos, tvarkingai prižiūrimos aikštelės, kiti akcentai. Be to, norint statyti paminklą senojoje vietoje, reikėtų iš rajono prekybininkų nepigiai nupirkti tą menkavertį statinį. Pasirodo, rajono savivaldybė pirkti objektą iš kooperatyvo neturi teisės. Tačiau šio pastato savininkas pareiškė jį atiduotų veltui, jei savivaldybė jį atleistų nuo nekilnojamojo turto mokesčio. Bet reikėtų spręsti ir žemės po tuo statiniu klausimą, nes dabar ši žemė Bažnyčiai nepriklauso.

Po to – sutvarkyti visą aplinką, nes paminklas turės stovėti tvarkingoje vietovėje. Turint galvoje aplinkybes, gal reikėtų pagalvoti ir apie kitą galimą Laisvės paminklo vietą, samprotavo vietos situaciją neblogai žiną pašnekovai. Tik kai kurie vietos gyventojai pageidavo, kad paminklas nebūtų statomas už bažnyčios akiračio.

Tinkamos vietos paminklui bus žiūrima ir toliau. Gal žvalgytuvės ilgai neužtruks? Nes po to laukia daug kitų su paminklo statyba susietų darbų.

Taigi Kauno rajono mero L.Gineikos ir Lapių seniūno R.Stankaus su seniūnijos bendruomene pozicija - statyti paminklą prie seniūnijos. Parapijiečių ir klebono pozicija - atstatyti aikštėje prieš bažnyčią. Pastarieji teigia, kad prie seniūnijos jau stovi A.Merkio paminklas, moderniška mokykla ir pastatai, tad XIX amžiaus stiliaus paminklas ten netiktų. Prie seniūnijos švaru, gražu ir kas savaitę trumpai kerpama žolė. Jei paminklas būtų statomas prie seniūnijos, papildomo grožio Lapėms neprisidėtų. O tas šašas prieš bažnyčią ir toliau skleistų bjaurų kvapą ir gadintų visą vaizdą. Perkėlus tą griozdą prie Domeikavos ar bet kurios kitos bažnyčios, iš karto visi pamatytų, kokia tai civilizacija. O jei tas šašas būtų išpjautas iš Lapių kūno ir toje vietoje atstatytas Laisvės paminklas, miestelis išgražėtų, atsivertų XVII amžiaus pradžios bažnyčios vaizdas, senamiestis įgautų istorinio centro kontūrus. Tai būtų svarbus nacionalinės tradicijos ypatingo gyvybingumo objektas, apibūdinantis šios vietos savitumą ir vertę bei leidžiantis giliau, pilniau ir įvairiapusiškiau suvokti svarbiausių mūsų krikščioniškosios kultūros ženklų istorinę prasmę, religinę reikšmę ir šiandieninę svarbą.

Lapės, Kauno rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija