Atnaujintas 2007 vasario 7 d.
Nr.10
(1507)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Lietuvos gynėjų šventė

Kazimieras DOBKEVIČIUS

Pirmieji prie Nežinomo kario
kapo vainiką padėjo Lietuvos
kariuomenės kūrėjų savanorių
sąjungos valdybos pirmininkas
Valentinas Bartašiūnas (iš dešinės)
ir šios sąjungos pirmininko
pavaduotojas Algirdas Markūnas
Autoriaus nuotrauka

Sausio 20-ąją Kaune įvyko Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos (LKKSS) 80-ies metų jubiliejaus šventė.

Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje išsirikiavo sąjungos apskričių skyrių atstovai su savo skyrių vėliavomis. Karius savanorius sveikino Lietuvos krašto apsaugos ministras Juozas Olekas, Lietuvos kariuomenės vadas generolas majoras Valdas Tutkus, Kauno miesto meras Arvydas Garbaravičius, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos valdybos pirmininkas Valentinas Bartašiūnas. Savanorių kūrėjų gretose stovėjo ir jaunuoliai, ir į devintą dešimtį įkopę tėvynės patriotai. Tai didelės pagarbos verti žmonės.

Krašto apsaugos ministras J.Olekas, kreipdamasis į rikiuotėje esančius karius, sakė: „Labai svarbu, kad prieš 80 metų Lietuvoje atsirado žmonių, padėjusių sukurti kariuomenę, ir kad tokių pariotų yra ir šiandien. Negalvodami apie atlygį jie aukoja savo laiką, skatina jaunuolius būti Tėvynės gynėjais“.

Kariuomenės vadas generolas V.Tutkus paminėjo tris savanorių kartas: „Pirmoji buvo ta, kuri pradėjo kurti Lietuvos kariuomenę prieškariu, antroji – savanoriai partizanai, Lietuvos laisvę gynę po Antrojo pasaulinio karo, o trečioji – gynė parlamentą 1991 metų sausį.“

Šiuo metu Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjunga, įkurta 1927 metais, vienija 1440 karių savanorių.

Po iškilmingos rikiuotės Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje kariai, grojant Lietuvos karinių oro pajėgų orkestrui, jubiliejinės šventės tęsti nužygiavo Kauno karininkų ramovės link.

Šventiškai papuoštoje salėje ministras J.Olekas dar kartą pasveikino karius savanorius ir didelei grupei savanorių įteikė vyriausybinius apdovanojimus, padėkos raštus.

Pranešimą apie Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungą ir jos vaidmenį vidaus politikoje 1927-1940 metais perskaitė Vytauto Didžiojo karo muziejaus mokslinė bendradarbė, istorikė Aušra Jurevičiūtė. Prelegentė minėjo daug istorinių faktų, kuriais remiantis, taip pat pagal tarptautinės teisės aktus ir Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungą galima vadinti buvusių karių organizacija. Tai Lietuvos kariuomenės atsargos karininkų sąjunga, Kariuomenės pirmūnų sąjunga, žydų karių, dalyvavusių Lietuvos Nepriklausomybės kovose, sąjunga, Lietuvos karo invalidų sąjunga, Lietuvos laisvės kovų invalidų draugija, Vytauto Didžiojo universiteto atsargos karininkų korporacija „Ramovė“ ir kitos organizacijos. Per minėtą laikotarpį kariuomenės savanoriai atliko itin didelį darbą stiprinant kariuomenę, keliant karių patriotizmą, valstybės suverenitetą.

Išsamų pranešimą skaitė ir LKKSS Centro valdybos pirmininkas V.Bartašiūnas, kuris teigė, kad „kariuomenės kūrėjai savanoriai atrado savo vietą ir šiomis dienomis. Kai kurie jų tarnauja Lietuvos kariuomenėje, kiti išėjo į atsargą arba dirba civilinį darbą“. Pasak pranešėjo, kariuomenės kūrėjai savanoriai išsiskiria tuo, kad jų pasiaukojamas darbas skirtas valstybės idealų puoselėjimui, jaunimo auklėjimui.

Pertraukėlių tarp apdovanojimų ir pranešimų metu skambėjo patriotinės, lyrinės dainos, kurias atliko būtinosios tarnybos kariai, Lietuvos šaulių sąjungos atstovai.

Po koncerto prie arbatos ar kavos puodelio kelių kartų veteranai savanoriai dalijosi įspūdžiais su jaunosios kartos kariais, bičiuliais. Kariuomenės kūrėjų savanorių indėlis į Lietuvos valstybės stiprinimą niekada nebus užmirštas.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija