Atnaujintas 2007 vasario 7 d.
Nr.10
(1507)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Maištas ar protesto akcija?

Prof. Vytautas Landsbergis
pristatė savo knygelę
apie Pakaunės 1993 metų įvykius

Prof. Vytautas Landsbergis turi pakankamai darbo Europos Parlamente, tačiau atidžiai seka įvykius ir Lietuvos Seime bei visuomenėje. Seime suburta Laikinoji komisija, tirianti Lietuvos saugumo darbuotojo Juro Abromavičiaus žūties ir karių savanorių pasitraukimo į Pakaunės mišką, Šakių rajone, aplinkybes. Kažkam labai rūpi prieš rinkimus į vietines savivaldybių tarybas, taip pat būsimus rinkimus į naujos kadencijos Lietuvos Seimą pabandyti sumenkinti, o gal ir „įrodyti“ išvardytų įvykių organizavime Tėvynės sąjungos partinės vadovybės prikištą pirštą ar net nuorodas, postūmį tai vykdyti.

Labai laiku prof. V.Landsbergis surinko į vieną leidinį „Viešoji informacija apie 1993 m. savanorių akciją Pakaunėje“ publikacijas iš laikraščių „Kauno laikas“ ir „Lietuvos aidas“, straipsnių ištraukas, kuriose, pasak profesoriaus, skirtingai aprašoma savanorių akcija.

„Kauno laikas“ tuo metu kaitino situaciją ir kurstė įtampą, „Lietuvos aidas“ viską aprašė ramiai. Prof. V.Landsbergis pateikė trumpą komentarą, jog „tai nebuvo nei maištas, nei sukilimas, be to, savanoriai neužėmė jokios įstaigos. Tai buvo paprasta protesto akcija“.

Profesoriaus aiškinimo klausėsi rimta auditorija: kariai savanoriai, buvę rezistentai, politiniai kaliniai, tremtiniai, galima teigti, Tėvynės sąjungos rinkėjų elektorato patys aktyviausi nariai, buvo, be abejonės, ir oponentų atstovai ar šiaip smalsuoliai.

V.Landsbergis sakė, kad savanorių konfliktas su policija, įsakymas paimti ginklus iš štabų rodo, jog buvo bandoma apgalvotai sukompromituoti Lietuvos valstybę, kai ją paliko Rusijos kariuomenė. Pasak V.Landsbergio, labai keistai elgėsi buvęs krašto apsaugos ministras A.Butkevičius, minėtų įvykių išvakarėse išvykęs į Turkiją. Vėliau – A.Butkevičiaus reikalavimas likviduoti „tą gaują“. Toks ministro elgesys stūmė savanorius į „kampą“. Generalinė prokuratūra savanorių atžvilgiu vartojo terminą „ginkluota gauja“. Atkurtos nepriklausomos Lietuvos valstybės autoritetui grėsė didelio masto kompromitacija. Mat tuo metu visos partijos kreipėsi į prezidentą A.Brazauską, kad būtų teikiamas prašymas priimti Lietuvą į NATO. Surinkta laikraščių publikacijų medžiaga akivaizdžiai demaskuoja tuo metu vykdytą propagandą. Kauną V.Landsbergis pasirinko knygelei pristatyti todėl, kad čia labai daug žinančiųjų, kaip iš tikrųjų minėti įvykiai klostėsi.

Mintimis apie politinę situaciją Kaune ir Lietuvoje pasidalijo kunigas Robertas Grigas ir Algirdas Patackas.

Atsakęs į klausimus, prof. V.Landsbergis ant minėtos knygelės susirinkusiems prisiminimui paliko savo autografą. Europarlamentaras pageidavo ir gyvų tų įvykių liudininkų užrašytų prisiminimų, nes tie įvykiai dar ilgai gali būti naudojami politiniais tikslais.

Kazimieras DOBKEVIČIUS

Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija