Atnaujintas 2007 vasario 7 d.
Nr.10
(1507)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Tėvo Pjero gyvenimas ir liudijimas

Mindaugas BUIKA

Tėvas Pjeras

Iškilaus dvasininko pagerbimas

Popiežius Benediktas XVI, Prancūzijos valstybės ir Bažnyčios vadovai, taip pat visa tarptautinė žiniasklaida iškėlė didelius socialinius nuopelnus vieno žymiausių šių laikų artimo meilės skleidėjų ir liudytojų katalikų kunigo Anri Gruė, – labiau žinomo tėvo Pjero (abbé Pierré) vardu, – kuris mirė sausio 22 dieną sulaukęs garbingo 94 metų amžiaus. Šventojo Tėvo vardu Prancūzijos vyskupų konferencijos pirmininkui Bordo arkivyskupui kardinolui Žanui Pjerui Rikarui pasiųstoje užuojautos telegramoje Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Tarcizijus Bertonė nurodė, kad Popiežius dėkoja Viešpačiui už velionio „aktyvią veiklą vargingųjų naudai, kuria liudijo iš Kristaus sklindančią meilę“. Benediktas XVI šio dvasininko, „kuris visą gyvenimą paskyrė kovai su skurdu“, sielą patikėjo dieviškajam gailestingumui, melsdamas Viešpatį priimti jį į „savo Karalystės ramybę“.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija