Atnaujintas 2007 vasario 7 d.
Nr.10
(1507)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Poetės kūrybos pristatymas

Kazimieras DOBKEVIČIUS

Kauno tautinės kultūros centro
vadovė Rima Janušauskienė
skaitė jubiliatės Irenos
Jacevičienės kūrybą

Kada Kaune ar kitoje Lietuvos vietovėje vyksta kultūriniai renginiai: valstybinių švenčių minėjimai, partizanų, kovojusių už Lietuvos laisvę, paminklų atidengimų iškilmės, Atlanto nugalėtojų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno žygdarbio minėjimai, patriotinių susibūrimų salėse visada galima pamatyti energingą šviesiaplaukę moterį Ireną Žukauskaitę-Jacevičienę.

I.Žukauskaitė-Jacevičienė gimė pokariu, 1947 m. sausio 13 d., Žemaitijoje – Lyduvėnų miestelyje, Liolių apylinkėje, Kelmės rajone, ant aukšto kalno stovinčioje sodyboje. Papėdėje tekėjo sraunioji Dubysa, o aplink driekėsi plačios lankos.

Jaunoji Irena baigė Lyduvėnų vidurinę mokyklą. Vėliau Vilniaus universitete studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. Gyveno Kelmėje, Vilniuje, nuo 1975 metų gyvena Kaune. Kurti eiles pradėjo dar besimokydama šeštoje klasėje. Bendradarbiavo spaudoje, buvo „Kauno dienos“ laikraščio neetatinė korespondentė (1988-2001). I.Žukauskaitės-Jacevičienės eiles, rašinius, pokalbius publikavo laikraščiai „Tėviškės žinios“, „Ave vita“, „Lietuvos aidas“, „Laikinoji sostinė“, Amerikos lietuvių laikraštis „Dirva“, žurnalai „Politika“, „Lemtis“, „Trimitas“, „Santara“. Nuo jaunų dienų jos pomėgiai buvo mezgimas, siuvimas, kulinarija, konditerija. Jos rankdarbių nuotraukos bei aprašymai buvo išspausdinti Lietuvos tautodailininkų sąjungos albumuose „Rankdarbiai“ (1995-1997), laikraščiuose „Šeimininkė“, „Kauno diena“.

I.Jacevičienė aktyviai dalyvauja S.Dariaus ir S.Girėno testamento programos grupės veikloje. Jos kūrybai ir gyvenimui didelės įtakos turėjo pažintis ir draugystė su Atlanto nugalėtojo S.Dariaus žmona Jaunute ir jų dukra Nijole Dariūte-Maštariene.

I.Jacevičienė jau išleido aštuonias poezijos knygas: „Sakalų giesmė“ (1993), „Ikaro sparnai“ (2000), „Pėdos, paliktos gyvenimo kely“ (2001), „Larisa“ (2002), „Lietuvos sakalai“ (2004), „Vienas per Atlantą“ (2005) ir paskutinės dvi – „Ir viskas telpa Tavyje“ (2006) bei „Tylos stebuklas“ (2006).

Nuo 2002 metų I.Jacevičienė yra Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjungos narė. Poezijos almanachų „Ten, sidabro vingy...“ (2003, 2004, 2005, 2006) bendraautorė. Ji yra tapusi respublikinio vieno eilėraščio konkurso „Devintoji lygiadienio giesmė-2005“ laureate. Nuo 2004 metų I.Jacevičienė – Kauno Šilainių bendruomenės centro laikraščio „Šilainių žinios“ vyriausioji redaktorė. Pavydėtinas kūrybingumas ir energija slypi šios moters sumanymuose.

Kauno tautinės kultūros centre sausio 13 dieną vyko iškilmingas poetės, rašytojos, publicistės I.Jacevičienės garbingo jubiliejaus ir dviejų knygų „Ir viskas telpa tavyje“ bei „Tylos stebuklas“ sutiktuvių šventė. Susirinkusius garbius svečius, artimuosiuis ir gimines vos sutalpino jauki salė. Jubiliejinę popietę vedė tautinės kultūros centro vadovė Rima Janušauskienė, kuri skaitė pluoštelį eilių iš minėtų knygų. Iškilmių metu jubiliatė I.Jacevičienė minėjo, kad sausio 13-oji jai brangi ne kaip gimtadienio diena, o kaip lietuvių tautos, patriotų pergalės diena prieš žiaurų ir klastingą priešą ir pavergėją. Poezijos knygų autorė susirinkusiems sakė, kad visą gyvenimą skubėjo, bėgo, ieškojo. O jei ką ir pasiekė, tai nepaprastai didelių pastangų dėka.

Maža poezijos posmų knygelė „Tylos stebuklas“ – ilgų tyrinėjimų, apmąstymų išdava. Tai gyvenimo ir sielos atsivėrimas, kad žmogaus slaptis bent vienu spinduliu padėtų artimajam pajusti savyje tokią pačią slaptį. Toje slaptyje labai daug vietos skirta Dievui. Kelios dešimtys eilėraščių skirta santykiui su Aukščiausiuoju, Jo stebuklingajai galiai. Tai labai įtaigiai skamba eilėraštyje „Tikiu“:

Įsivaizduoju ir jaučiu,

Kad vertinama,

Mylima ir geidžiama esu,

Kad Dievas meile apgaubia mane,

Globoja

Ir nuo visų bėdų užstoja.

Tikiu, kad Dievas yra palaima,

Džiaugsmas ir grožis,

Ramybė ir laimė.

Nuo tikėjimo į Dievą

Priklauso mano Likimas

Ir Ateitis –

Nes aš esu Jo dalis.

Eilėraščiai „Kasdieninė malda“, „Tikėjimas – mano dvasia“, „Pasitikiu“, „Dvasinis gydytojas“, „Dievas nebijo nieko“, „Mylintis tėvas“, „Dievo galybei – garbė“, „Mūsų akys“, „Dievo vardas“, „Dievas nori“, „Atradimas“ ir kiti parodo, kad dviejų vaikų motina, senelė, sulaukusi solidaus amžiaus, gražiais, suprantamais žodžiais išaiškina Dievo galią, poveikį ir veikimą realiame kasdieniame gyvenime. Labai tiktų šią knygelę įsigyti ir jaunimui, moksleiviams, ir tikybos mokytojams.

Jubiliatę sveikino Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjungos pirmininkas Vladas Buragas, šios sąjungos valdybos nariai, Aleksoto seniūnė Lukrecija Navickienė, Šilainių kultūros centro vadovė Zita Ivoškaitė, Kelmės rajono atstovas bardas Viktoras Gulbinas, Vytauto Didžiojo karo muziejaus direktoriaus pavaduotojas dr. Steponas Gečas, kultūrologė dr. Rūta Purvinaitė bei kiti.

Minėjime koncertavo Kauno tautinės kultūros centro vaikų ansamblis, J.Naujalio jaunųjų smuikininkių ansamblis ir dar daug kitų puikių atlikėjų.

Tylos minute buvo pagerbti tą atmintiną 1991 m. sausio 13-ąją žuvusieji už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę.

Linkime poetei, rašytojai Irenai Jacevičienei ir ateityje nepadėti plunksnos, kurti, rašyti brandžius, solidžius kūrinius.

Kaunas

Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija