Atnaujintas 2007 vasario 7 d.
Nr.10
(1507)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

„Dainorių“ jubiliejus

Stasys GENTVILAS, Kazys STROLYS

Baisogalos folkloro ansamblis
„Dainoriai“

Jaunieji „Dainorių“ dainorėliai

Ansamblio vadovė Stasė Anglickienė

Baigiantis 2006-iesiems, Baisogalos kultūros namuose įvyko šventinis vakaras, skirtas folkloro ansamblio „Dainoriai“ 25-erių kūrybinio darbo metų jubiliejui

Tądien vietos gyventojų ir svečių prigužėjo pilnutėlė kultūros namų salė. Visiems norėjosi ne tik pamatyti, bet ir išgirsti, ką gero ir įdomaus per tuos savo veiklos metus kolektyvas nuveikė ir ką numato toliau daryti. Po pirmųjų skambių dainų ir trankių šokių žmonių nuotaikos praskaidrėjo – tarsi prasidėjo Naujųjų metų sutikimas.

Ansamblio kelias

Nuo seno lietuvių darbus lydėjo daina, šmaikštus žodis, armonikos garsai. Keitėsi laikai ir papročiai, bet tos versmės, kurios žadino, ugdė ir formavo lietuvių tautos savitumą, almėjo ir alma iki šiol. Mums svarbu suprasti šitų liaudies turtų vertę ir juos išsaugoti.

Prieš 25-erius metus Stasys Černiauskas pradėjo burti Baisogaloje dainininkų kolektyvą. Iš pradžių dainuoti atėjo keturios pagyvenusios moterys. Tais 1981-aisiais, „brandaus socializmo“ metais, dainos apie protėvių žemę, gimtinę, senų laikų papročius nebuvo pageidaujamos, tačiau miestelio ir aplinkinių kaimų gyventojai palengva būrėsi į ansamblį, dainavo ir šoko. Į koncertus susirinkdavo daug žmonių. Greitai ansamblis išaugo, suklestėjo, išpopuliarėjo savo dainomis ir dainingais balsais ne tik apylinkėje, bet ir rajone. 1989 metais Baisogalos folkloro ansambliui buvo suteiktas „Dainorių“ vardas.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, „Dainoriai“ dar labiau išpopuliarėjo ir šiandien skambiomis dainomis, trankiu šokiu ir muzika garsina Baisogalą respublikinėse dainų šventėse, o savo gimtąjį kraštą – koncertuodami Rusijoje, Latvijoje, Prancūzijoje. Ansamblio kūriniai įrašyti dviejose plokštelėse, padaryti įrašai Lietuvos radijuje ir televizijoje. Tradicija tapo Baisogaloje rengiami Šiaulių apskrities ir net tarptautiniai folkloro sambūriai.

Dabar „Dainorių“ ansamblyje – per 30 dainuojančių, šokančių ir grojančių dalyvių. Pirmieji jo dalyviai: V.Žaromskis, E.Šveistienė, P.Šveistys, K.Bložė, L.Skrupskelienė, J.Skrupskelis, Z.Čepienė, J.Kablienė ir kiti surinko ir užrašė dainų, šokių, žaidimų bei pasakojimų, išmokė jų savo ansambliečius. V.Žaromskis gamino pūslaines, smuikus ir kankles, K.Bložė – birbynėles. Vladas Skuja ir dabar gamina kankles.

Kuriant, organizuojant ir garsinant folkloro ansamblį daug padirbėjo tuometė kultūros namų direktorė Irena Žmoginienė, dirbusi kartu su S.Černiausku. Dabar jau daug metų „Dainoriams“ vadovauja Stasė Anglickienė, kurios pasiaukojamas darbas, gebėjimas suprasti kolektyvo dalyvių poreikius ir nuotaikas vienija ir stiprina kolektyvą.

Šventinis pasirodymas

Šventę pradėjo Baisogalos kultūros namų direktorė Vilija Kaščionienė. Ji sakė: „Ateina žmogus į pasaulį tuščiomis ir išeina tuščiomis. Lieka tik darbai ir darbeliai, rankomis ir širdimi padaryti. Nuo senų senovės lietuvių rankų darbus lydėjo širdies darbai: daina, šmaikštus žodis, armonikos garsai, o prakaitą nubraukę, atsipūtę jaunieji susirinkę šoko polką ar kadrilį“. O Marija Gimbutienė rašė: „Mums svarbu suprasti, kiek mes turime liaudies turtų. Jų puoselėjimas – tai mūsų išlikimo galimybė“.

Visi „Dainoriai“ tą vakarą susirinko į kultūros namus: ir seniausi, ir patys mažiausi, kurie atviromis širdelėmis geria į save senolių palikimą, perima iš jų dainas ir šokius.

Vakaro pradžioje skambėjo šviesaus atminimo Prano Šveisčio dainos įrašas. Jo dainavimo savitumas stebino ir džiugino daugelio klausytojų širdis, todėl „Dainorių“ kolektyvas stengiasi perimti jo dainavimo manierą. P.Šveisčio dainą „Pas tėvužius augau“ vedė Edvardas Belokopytovas. Originalią dainą „Augo kaime mergužėlė“ traukė Mikalina Jankūnienė, po to moterys dainavo Jadvygos Kablienės surastą ir užrašytą dainą „Užugdė močiutė“. Šokių kolektyvas pašoko valsą, rimtą „Didįjį“ šokį, aukštaičių šokį „Aja guds“. Raimondas Leikus išbandė savo naująją „Hohner“ armoniką. Šokį keitė daina, dainą – šokis. Pabaigoje buvo pašoktas tradicinis šokis „Suglaustinis“.

Pagerbus išėjusius amžinybėn ansamblio dalyvius, taip pat pirmuosius ansamblio vadovus ir gausų būrį buvusių dalyvių, sudainuota bendra daina „Jau sutema temela“.

Po dainų ir šokių prasidėjo sveikinimai. Lietuvos liaudies kultūros centro padėkos raštais apdovanotas ansamblis „Dainoriai“ ir jo vadovė Stasė Anglickienė. Šiaulių apskrities viršininko padėkomis apdovanoti Jadvyga Kablienė, Mikalina Jankūnienė, Algimantas Justinas Staškūnas ir Raimondas Leikus (įteikė Šiaulių apskrities viršininko administracijos sekretorius V.Simelis). Kitiems dalyviams apdovanojimus įteikė Radviliškio rajono savivaldybės mero pavaduotojas J.Povilaitis, Kultūros skyriaus vedėjas A.Jurgauskas, Baisogalos seniūnas R.Kalvaitis. Šaunųjį kolektyvą sveikino Radviliškio kultūros centro folkloro ansamblis „Aidija“ (vadovė A.Virgailienė), kapela „Šiaulėniškiai“ (vadovas S.Tarasevičius), Baisogalos įstaigų vadovai, kultūros namų kolektyvai ir gerbėjai.

Nors folkloro ansamblis „Dainoriai“ jau yra palikęs gilius pėdsakus puoselėjant etnokultūros tradicijas, bet yra pasiryžęs ir toliau kaupti ir pateikti klausytojams mūsų protėvių paliktus kultūros lobius.

Baisogališkiai dėkingi ansamblio dalyviams už jų dovanojamas dainas ir šokius, už koncertus, kurie visuomet praskaidrina kasdienybę.

Baisogala,

Radviliškio rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija