Atnaujintas 2007 vasario 9 d.
Nr.11
(1508)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Popiežiaus susitikimas su vienuoliais

Mindaugas BUIKA

Šventasis Tėvas laimina
į Kristaus Paaukojimo
ir Pasaulinę Dievui pašvęsto
gyvenimo dieną
susirinkusius maldininkus

Pašvęstojo gyvenimo liudijimo reikšmė

Susitikęs su vienuoliais popiežius Benediktas XVI sakė, kad tylioje kontempliacijoje jie pirmiausia „turi būti pasirengę nešti liudijimą, kad Dievas yra Meilė“. Šventojo Tėvo susitikimas su vyrų ir moterų vienuolijų ir kongregacijų atstovais Šv. Petro bazilikoje įvyko vasario 2 dieną, kai Bažnyčios liturgijoje celebruojant Kristaus Paaukojimą taip pat buvo minima Pasaulinė Dievui pašvęsto gyvenimo diena. Prieš susitikimą susirinkusieji į Vatikano katedrą dalyvavo Eucharistijos aukoje, kuriai vadovavo vienuolijų reikalus tvarkančios Šventojo Sosto dikasterijos – Pašvęstojo gyvenimo istitutų ir apaštališkojo gyvenimo draugijų kongregacijos prefektas slovėnas kardinolas Francas Rodė, CM.


Dėmesys nepagydomų ligonių būklei ir orumui

Mindaugas BUIKA

Pasaulinės ligonių dienos minėjimo bruožai

Pasaulinė ligonių diena, kuri ateinantį sekmadienį bus minima visose vyskupijose ir parapijose, turi ypač ryškų krikščionišką pobūdį. Iš tikrųjų nuo seniausių laikų ligonių slaugymas, sekant Evangelijos gerojo samariečio pavyzdžiu, yra suvokiamas kaip krikščioniškosios pasaulėžiūros neatskiriama dalis ir meilės artimui išraiška, teigia Vatikano radijas pristatydamas šią šventę. Bažnyčiai, su ja susijusioms organizacijoms, tikėjimo motyvuotiems krikščionims visame pasaulyje priklauso tūkstančiai įvairaus pobūdžio slaugos ir gydymo įstaigų, kai kurios vienuolijos yra atsidėjusios išskirtinai šiam tikslui; pagalbos suteikimui ligoniams buriasi daugybė savanorių.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija