Atnaujintas 2007 vasario 9 d.
Nr.11
(1508)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Popiežiaus susitikimas su vienuoliais

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI
sveikinasi su vienuolėmis

Šventasis Tėvas laimina
į Kristaus Paaukojimo
ir Pasaulinę Dievui pašvęsto
gyvenimo dieną
susirinkusius maldininkus

Pašvęstojo gyvenimo liudijimo reikšmė

Susitikęs su vienuoliais popiežius Benediktas XVI sakė, kad tylioje kontempliacijoje jie pirmiausia „turi būti pasirengę nešti liudijimą, kad Dievas yra Meilė“. Šventojo Tėvo susitikimas su vyrų ir moterų vienuolijų ir kongregacijų atstovais Šv. Petro bazilikoje įvyko vasario 2 dieną, kai Bažnyčios liturgijoje celebruojant Kristaus Paaukojimą taip pat buvo minima Pasaulinė Dievui pašvęsto gyvenimo diena. Prieš susitikimą susirinkusieji į Vatikano katedrą dalyvavo Eucharistijos aukoje, kuriai vadovavo vienuolijų reikalus tvarkančios Šventojo Sosto dikasterijos – Pašvęstojo gyvenimo istitutų ir apaštališkojo gyvenimo draugijų kongregacijos prefektas slovėnas kardinolas Francas Rodė, CM.

Po pamaldų į baziliką įžengęs popiežius Benediktas XVI buvo džiugiai ir entuziastingai pasveikintas susirinkusiųjų. Pradėdamas savo kalbą jis patvirtino, kad Kristaus Paaukojimo minėjimas yra tinkama proga tikinčiųjų bendruomenėse melsti Viešpaties gausesnių pašvęstojo gyvenimo dovanų, kad vyrų ir moterų vienuolių dalyvavimas būtų dar ryškesnis Bažnyčios gyvenime, jai atliekant savo kelionę šiame žemiškame pasaulyje. Kreipdamasis į vienuolijų narius Šventasis Tėvas taip pat priminė, jog tam, kad jų „Evangelijos liudijimas būtų tikrai efektyvus, jis turi kilti iš besąlyginio atsiliepimo į Dievo iniciatyvą“. Taip pat reikia suvokti, kad ši pašauktojo konsekracija Viešpačiui yra Jo „ypatingas meilės aktas“.

Popiežius aiškino, kad dabartiniais laikais, nepaisant stipraus sekuliarizmo, ypač tarp jaunų žmonių yra plačiai paplitęs susitikimo su Dievu poreikis. Tie, kurie Dievo buvo pašaukti pašvęstajam gyvenimui ir dosniai į jį atsiliepė, minėtą susitikimo su Viešpačiu dvasinį troškimą galutinai padaro savu. „Šiuo savo pavyzdžiu jie skelbia pasauliui, – kuris dažnai yra pasimetęs, bet realybėje ieško prasmės, – kad Dievas yra visos egzistencijos Viešpats“, – sakė Šventasis Tėvas. Vienuoliai, pasirinkdami klusnumą, neturtą ir tyrumą dėl dangiškosios Karalystės, išraiškingai parodo, kad prisirišimas tik prie daiktų ar žmonių „negali visiškai patenkinti širdies“.Todėl galima konstatuoti, kad vienuoliško gyvenimo pasirinkimas iš esmės „sudaro visišką, galutinį, besąlyginį ir karštą atsaką Dievui“, nurodė Popiežius.

Dievo dovana ir prieštaravimo ženklas

Jis taip pat aiškino, kad, atsisakydami visko, kad galėtų sekti Kristų, vienuoliai neišvengiamai tampa „prieštaravimo ženklu“, nes jų gyvenimo būdas ir mąstymas „dažnai yra priešingas pasaulio įpročiams ir logikai“, tam, kas dažniausiai pateikiama sekuliaristinėje žiniasklaidoje. Susidūrę su tokia vienuolių drąsa ir apsisprendimu, daugelis žmonių, kurie nuoširdžiai ieško tiesos, „būna patraukti ir įkvėpti tų, kurie netgi nedvejoja dėl savo gyvybės atidavimo už tai, ką jie tiki“, sakė Benediktas XVI, priminęs pašvęstojo gyvenimo bendruomenių narių kankinystės atvejus dėl meilės Dievui ir savo broliams bei seserims.

Šventasis Tėvas linkėjo vienuolijų ir kongregacijų nariams niekada neužmiršti, kad „pašvęstasis gyvenimas yra dieviškoji dovana ir būtent todėl pirmiausia Viešpats neša jam sėkmę“.Tai turi guosti šių dienų vienuolius, kurie kartais patiria įvairių vilionių, gal netgi nusivylimų bei kitų neišvengiamų sunkumų šiuolaikinio pasaulio iššūkiuose. Popiežius priminė, kad „Kūdikėlis Jėzus, šiandien esantis šventovėje, gyvena tarp mūsų ir nematomu būdu mus palaiko“.

Baigdamas savo pastabas Šventasis Tėvas priminė, kad Viešpaties Jėzaus Paaukojimo šventykloje liturgija išreiškiama degančios žvakės simboliu, nurodant, kad Kristus yra tikroji pasaulio šviesa, „kuri spindi istorijos nakties tamsybėje ir apšviečia visus tiesos ieškotojus“. „Brangūs pašvęstojo gyvenimo vyrai ir moterys, dekite šia liepsna ir padarykite, kad ji nušviestų jūsų gyvenimus“, – kvietė Benediktas XVI. Panašiai šv. Mišių homilijoje kalbėjo ir kardinolas F.Rodė, kuris linkėjo, kad vienuoliai ir vienuolės būtų „šviesos ir palaimintos vilties liudytojai, net ir nakties sutemose liudytų grožį, kuriuo spindi Jėzaus Kristaus veidas“.

Vienuolijų reikalus tvarkančios dikasterijos vadovas taip pat pabrėžė, kad Kristaus Paaukojimas yra ne tik šviesos, bet ir Kryžiaus šventė. Per šv. Mišių Evangeliją skaitomoje Simeono giesmėje kartu su žodžiais, skelbiančiais šviesą, girdime ir pranašystę apie širdį perveriantį kalaviją. Taigi tuose žodžiuose skamba ir Kalėdų džiaugsmo tąsa, ir nuoroda į būsimosios Kančios slėpinį.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija