Atnaujintas 2007 vasario 9 d.
Nr.11
(1508)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Vyskupai ragina žmones balsuoti

Dr. Aldona KAČERAUSKIENĖ

Prieš kiekvienus rinkimus Lietuvos vyskupai parašo laišką žmonėms, išreiškia savo susirūpinimą, nurodo svarbiausias nuostatas. Šiemet jie taip pat parašė laišką tikintiesiems, Dievo tautai, ir turi vilties, kad laiško turinys pasieks visus Lietuvos žmones.


Dalyvaukime rinkimuose

Savivaldybių rinkimų išvakarėse su dideliu nerimu reaguojame į pranešimus, kad daugiau kaip pusė piliečių neketina juose dalyvauti. Kai žmonės vengia spręsti, kas rytoj tvarkys jų vietovės reikalus, atkeliami vartai į valdžią atsakomybės stokojančioms grupėms, nes joms pakanka suvilioti santykinai nedidelę rinkėjų dalį.


Renesansas

Petras KATINAS

Viena komercinė Lietuvos televizija iš anksto išreklamavo laidą, kurioje patogiai minkštame fotelyje atsidrėbęs LKP-LDDP-LSDP pirmasis sekretorius A.Brazauskas pareiškė, kad „V.Landsbergis jam neegzistuoja“. Aišku, nieko stebėtina. Tiktai kažkodėl buvęs Kremliaus parankinis taip atvirai pasakė jau septynioliktaisiais atkurtos Lietuvos nepriklausomybės metais. Nors Prezidentu ir Premjeru buvo tapęs to „neegzistuojančio“ V.Landsbergio dėka. Pagaliau atsiskleidė: buvęs Prezidentas ir Premjeras, pareiškęs apie jam „neegzistuojantį“ prof. V.Landsbergį, kartu parodė, kad gal ir ta nepriklausomybė jam ir jo partiniams bičiuliams neegzistuoja.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija