Atnaujintas 2007 vasario 14 d.
Nr.12
(1509)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Paminėjo tautos dainių

Aldona Narušienė

Šv. Mišiomis Kauno Paminklinėje
Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje,
kurias aukojo vyskupas
Juozas Preikšas (viduryje),
  kan. dr. Petras Smilgys (kairėje)
ir kun. Julius Grigonis, paminėtas
poeto Bernardo Brazdžionio 100-metis

 Vasario 4 dieną, sekmadienį, iškilmingomis šv. Mišiomis Kauno Paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje, kurias aukojo vyskupas Juozas Preikšas,  kan. dr. Petras Smilgys, kun. Julius Grigonis, buvo paminėtos Kauno miesto Garbės piliečio, poeto Bernardo Brazdžionio 100-osios gimimo metinės. Šv. Mišių metu  giedojo solistai Rita Preikšaitė ir Mindaugas Jankauskas, jiems vargonais akompanavo Dalia Jatautaitė.


Prisimenant žymųjį filosofą Antaną Maceiną

Giedrius GRABAUSKAS,

istorikas

Antanas Maceina

Šįmet sukanka 20 metų, kai mirė filosofas Antanas Maceina. Šį mąstytoją pagrįstai galime vadinti vienu iškiliausių lietuvių filosofų. A.Maceina gimė 1908 metais Marijampolės aps. Bagrėnų k., dabartiniame Prienų rajone. 1928-1932 metais studijavo Kauno universitete. Po to išvyko į užsienį, Liuveno, Fribūro, Strasbūro universitetuose studijavo filosofiją ir pedagogiką. 1934 metais jam suteiktas filosofijos mokslo daktaro vardas. 1935-1943 metais dėstė Kauno universitete. 1944 metais A.Maceina pasitraukė į Vakarus, apsigyveno Vokietijoje. Ten gyvendamas jis atsidėjo moksliniam darbui, išleido keletą knygų, tapo Fribūro universiteto, vėliau – ir Miunsterio universiteto profesoriumi.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija