Atnaujintas 2007 vasario 14 d.
Nr.12
(1509)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Paminėjo tautos dainių

Aldona Narušienė

Šv. Mišiomis Kauno Paminklinėje
Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje,
kurias aukojo vyskupas
Juozas Preikšas (viduryje),
  kan. dr. Petras Smilgys (kairėje)
ir kun. Julius Grigonis, paminėtas
poeto Bernardo Brazdžionio 100-metis

Minėjimo dalyviai Paminklinėje
Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje
Ričardo ŠAKNIO nuotraukos

 Vasario 4 dieną, sekmadienį, iškilmingomis šv. Mišiomis Kauno Paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje, kurias aukojo vyskupas Juozas Preikšas,  kan. dr. Petras Smilgys, kun. Julius Grigonis, buvo paminėtos Kauno miesto Garbės piliečio, poeto Bernardo Brazdžionio 100-osios gimimo metinės. Šv. Mišių metu  giedojo solistai Rita Preikšaitė ir Mindaugas Jankauskas, jiems vargonais akompanavo Dalia Jatautaitė.

Homilijoje dekanas klebonas kun. Vytautas Grigaravičius  kalbėjo: „Šiandien mes minime žymaus dainiaus, laisvės ir nepriklausomybės šauklio Bernardo Brazdžionio 100-ąsias gimimo metines.

Ir koks sutapimas! Šventasis Raštas kviečia mus pamąstyti apie žmogaus pašaukimą, apie Dievo valią ir Jo planą žmogaus gyvenimui.

Poetas B.Brazdžionis įprasmino lietuvišką žodį posmuose, kuriais kvietė mylėti mūsų Sutvėrėją, Kristų – Atpirkėją, Šventąją Dvasią – Įkvėpėją ir mylimą Tėvynę, jos žmones, praeitį ir dabartį, kovot už ateitį. Nežinia, kokia dvasia alsuotų jo eilės, jei ne karas, ne sovietų okupacija, tačiau viena aišku, jose visada atsirastų vietos Viešpaties garbinimui ir šlovinimui. Viešpats apdovanojo jį talentu valdyti žodį ir poetas uoliai vykdė Dievo planą, skirtą jam“. Klebonas kvietė melstis už visiems mums brangų poetą, prašydami  Dievo malonės, kad ir mes įkvėpti šios dienos Šventojo Rašto, kaip B.Brazdžionis, būtume naudingais šios žemės tarnais, nešvaistytume veltui gautas iš Dievo dovanas.

Po šv. Mišių vyko iškilmingas paminėjimas, kurį pradėjo Kauno miesto simfoninis orkestras (vyr. dirigentas  Modestas Pitrėnas ir dirigentas Vytautas Lukošius), skambėjo Juozo Naujalio „Svajonė“, J.S.Bacho ir V.A.Mocarto kūriniai.

Apie B.Brazdžionio gyvenimą ir  kūrybą mintimis pasidalijo Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyriaus pirmininkas, poetas Petras Palilionis. Jo eilėraščius „Pavasario kvietimas“, Tavo siela“, „Malda girioj“, „Mes mirsime kartu“, „Likimo laivas“ „Per pasaulį keliauja žmogus“  ir daugelį kitų skaitė  aktoriai  Rūta Staliliūnaitė, Regina Varnaitė, Odita Dautartaitė, Doloresa Kazragytė, Antanas Žekas,  Liubomiras Laucevičius, Egidijus Stancikas, Petras Venclovas ir kt. Tautos šventovė dar nebuvo regėjusi tiek aktorių, kurių skambūs balsai iki jaudulio virpino širdis.

„Tos 45 minutės prabėgo kaip viena akimirka, net nespėjome įsijausti... Kaip gaila, kad viskas tęsėsi taip trumpai... Nuoširdžiai dėkojame scenarijaus autoriui ir režisieriui aktoriui Egidijui Stancikui už tokią šventę“, – tai atsiliepimai  žmonių, kurie atėjo pasiklausyti ir pagerbti mūsų brangų poetą B.Brazdžionį.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija