Atnaujintas 2007 vasario 14 d.
Nr.12
(1509)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Naujas Vilniaus rinktinės pasieniečių gyvenimas Mickūnuose

Lietuvos policijos kapelionas
kun. Aušvydas Belickas
palaimino Vilniaus rinktinę

Nuo pat metų pradžios įkurtuvių įkarščiu Mickūnuose gyvenę Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus rinktinės pareigūnai vasario 2-ąją plačiai atvėrė duris ir jau anksti ryte pasitempę laukė svečių: Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vadovų, vidaus reikalų ministro, Seimo narių, kitų rinktinių bei padalinių vadovų. Laukimo priežastis nepaprasta – oficiali Vilniaus rinktinės, pastatytos už Europos Sąjungos lėšas, pastatų atidarymo diena.


Lietuvos Helsinkio grupė – pasipriešinimo okupacijai keliu

Dr.Aldona KAČERAUSKIENĖ

1975 m. rugpjūčio 1 d. Helsinkyje Europos valstybės, JAV, Kanada, taip pat Sovietų Sąjunga pasirašė Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferencijos Baigiamąjį aktą. Tas dokumentas turėjo tąsą. Buvo nutarta vis organizuoti konferencijas, kuriose būtų dalijamasi patirtimi, kaip vykdomi šio tarptautinio susitarimo įsipareigojimai. O jie buvo labai palankūs komunistų okupuotų šalių gyventojams: žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių – minties, sąžinės, religijos ir įsitikinimų – gerbimas, teisė į tautų apsisprendimą.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija