Atnaujintas 2007 vasario 14 d.
Nr.12
(1509)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Naujas Vilniaus rinktinės pasieniečių gyvenimas Mickūnuose

VSAT Vilniaus rinktinės būrys.
Priekyje – rinktinės vadas
plk. Vytautas Ižganaitis

Lietuvos policijos kapelionas
kun. Aušvydas Belickas
palaimino Vilniaus rinktinę

Nuo pat metų pradžios įkurtuvių įkarščiu Mickūnuose gyvenę Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus rinktinės pareigūnai vasario 2-ąją plačiai atvėrė duris ir jau anksti ryte pasitempę laukė svečių: Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vadovų, vidaus reikalų ministro, Seimo narių, kitų rinktinių bei padalinių vadovų. Laukimo priežastis nepaprasta – oficiali Vilniaus rinktinės, pastatytos už Europos Sąjungos lėšas, pastatų atidarymo diena.

Visi rinkosi į Vilniaus rinktinės konferencijų salę. Čia į susirinkusiuosius kreipėsi VSAT generolas Saulius Stripeika. Jis supažindino su susirinkimo darbotvarke, laikinai einantis VSAT štabo viršininko pareigas plk. Genadijus Kuznecovas pristatė VSAT 2006 metų ataskaitą. Tarnybos vado pavaduotojas plk. Valentinas Novikovas nušvietė Šengeno ir Kaliningrado supaprastinto tranzito priemonių įgyvendinimo eigą. Po šių pranešimų pasisakė visų rinktinių ir struktūrinių padalinių atstovai, kurie minėjo svarbiausią problemą – pareigūnų trūkumą tarnyboje. Perskaitęs pranešimą Vilniaus rinktinės vadas plk. Vytautas Išganaitis teigė, kad Rinktinės istorijoje prasideda naujas etapas, nes pagaliau darbuotojai turi tinkamas darbo sąlygas. Senajame pastate dėl patalpų trūkumo ir jų nusidėvėjimo kildavo nemažų problemų organizuojant tarnybą.

Po VSAT pareigūnų pasisakė svečiai: vidaus reikalų ministras Raimondas Šukys ir Seimo narys, Seimo Saugumo komiteto pirmininkas Algimantas Matulevičius. Jie labai domėjosi pasieniečių pasiekimais ir problemomis Lietuvai įsiliejant į Šengeno erdvę. Kaip žinoma, remdamasi patvirtintomis programomis, Tarnyba vykdo valstybės sienos apsaugą sausumoje, teritorinėje jūroje ir Kuršių mariose, taip pat Šengeno aquis (Šengeno teisinė sistema) reikalavimus sienų kontrolės srityje.

Susirinkimo pabaigoje tarnybos vadas gen. S.Stripeika apibendrino visas kalbėtojų nuomones išreiškęs mintį, kad visi turime ruoštis prisijungimui.

Po susirinkimo atidarymo ceremonija tęsėsi lauke. Aikštėje buvo išrikiuotas Vilniaus rinktinės vėliavos būrys. Po raportų, Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos vėliavų pakėlimo vidaus reikalų ministras R.Šukys sakė: „Atliktas dar vienas konkretus darbas, priartinantis Lietuvą prie Šengeno erdvės. Praėjusių metų pabaigoje pasirašėme visas būtinų darbų sutartis norint įsilieti į Šengeną. Dabar stebime, kaip tie milijoniniai kontraktai virsta konkrečiais darbais“. Ministras pasidžiaugė, kad Vilniaus rinktinės pasieniečiai dirbs moderniame, visus Šengeno reikalavimus atitinkančiame pastate.

„Kasdien mes artėjame prie to, kad būsime visiškai pasirengę užtikrinti visus Šengeno reikalavimus, – teigė R.Šukys. – Neabejoju, kad iki rudens Lietuva bus padariusi visus namų darbus ir prisijungti prie Šengeno erdvės neliks jokių kliūčių.“

Renginio vedėja, Dieveniškių „Ryto“ vidurinės mokyklos direktorė L.Mikalauskienė perskaitė neilgą pranešimą apie Rinktinės įkūrimo istoriją, pakvietė VSAT vadą gen. S.Stripeiką tarti keletą sveikinimo žodžių. Generolas dar kartą pasveikino iškilmingo atidarymo organizatorius ir dalyvius, pabrėžė, kad nuo 1994 metų Rinktinė glaudėsi nedidelėse patalpose Naujojoje Vilnioje, pati Rinktinės vadavietė buvo netinkamoje vietoje, o dabar jų tarnybos sąlygos iš esmės pasikeitė.

Rinktinės statybos rangovo – bendrovės „Dzūkijos statyba“ generalinis direktorius J.A.Žukas Vilniaus rinktinės vadui plk. V.Ižganaičiui įteikė simbolinį raktą, Lietuvos policijos kapelionas kun. Aušvydas Belickas pašventino pastatą. Ši apeiga – prasminga Bažnyčios ir sienos apsaugos tarnybos bendravimo pradžia. Dievo palaima bus tikrai reikalinga mūsų pasieniečių nelengvame darbe.

Naujosios rinktinės vadavietės pastatų plotas kartu su pagalbinėmis patalpomis – 5,5 tūkst. kv. m. Senosios patalpos buvo net dešimt kartų mažesnės nei tos, į kurias Vilniaus rinktinė įsikėlė dabar. Naujosiose šiuolaikiškose patalpose įrengti administracijos ir pareigūnų kabinetai, patalpos Rinktinės specialiosios paskirties būriui ir budėtojams, aprangos sandėliai, posėdžių ir fizinio pasirengimo salės. Čia taip pat veikia moderni katilinė, yra rikiuotės aikštė, sporto aikštynas, sraigtasparnių kilimo ir tūpimo aikštelė, pasirūpinta transporto aikštelėmis.

Pasieniečių infrastruktūros kompleksą šioje vietoje dar šiemet papildys šaudyklos pastatas, tarnybinio transporto garažai, sulaikyto turto saugojimo sandėlis. Bet iš esmės jau prasidėjo naujas Vilniaus rinktinės pasieniečių gyvenimas Mickūnuose.

Juozas BAUŽYS,
VSAT Vilniaus rinktinės ryšių su visuomene specialistas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija