Atnaujintas 2007 vasario 14 d.
Nr.12
(1509)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Lietuvos
Helsinkio grupė –
pasipriešinimo
okupacijai keliu

Prisimenant žymųjį
filosofą Antaną
Maceiną

Pogrindžio spaudos
kova su pirmąja
SSRS okupacija

Kuo gresia kunigui
nekaltas flirtas
su nekatalikišku
pasauliu

Nesusigaudymai

Šventvagystė

Dezinformacija

Dienos su šventais
paveikslais

Parodoje –
„Gyvenimas rytuose“

„Prie rymančio
Rūpintojėlio“

Vatikane aptarta Bažnyčios Kinijoje padėtis

Mindaugas BUIKA

Kinijos katalikai, nepaisant
komunizmo persekiojimų,
išlaikė ištikimybę savo tikėjimui

Gėrimasi bekompromisine ištikimybe tikėjimui

Neseniai Vatikane vyko aukščiausių Bažnyčios hierarchų uždaras („sub secreto“) pasitarimas dėl katalikų padėties komunistų valdomoje Kinijoje, kurio rezultatai plačiai svarstomi tarptautinėje žiniasklaidoje. Dėmesį šiam klausimui sužadino popiežius Benediktas XVI dar praėjusių Kalėdų antrąją dieną, gruodžio 26-ąją, kai, susitikime su piligrimais „Viešpaties Angelas“ maldai paminėjęs tą dieną Bažnyčios liturgijoje minimą pirmąjį kankinį šv. Steponą, taip pat kalbėjo apie dabarties katalikų patiriamus persekiojimus dėl jų ištikimo tikėjimo liudijimo ir tarnystės Evangelijai.


Paminėjo tautos dainių

Aldona Narušienė

Šv. Mišiomis Kauno Paminklinėje
Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje,
kurias aukojo vyskupas
Juozas Preikšas (viduryje),
  kan. dr. Petras Smilgys (kairėje)
ir kun. Julius Grigonis, paminėtas
poeto Bernardo Brazdžionio 100-metis

 Vasario 4 dieną, sekmadienį, iškilmingomis šv. Mišiomis Kauno Paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje, kurias aukojo vyskupas Juozas Preikšas,  kan. dr. Petras Smilgys, kun. Julius Grigonis, buvo paminėtos Kauno miesto Garbės piliečio, poeto Bernardo Brazdžionio 100-osios gimimo metinės. Šv. Mišių metu  giedojo solistai Rita Preikšaitė ir Mindaugas Jankauskas, jiems vargonais akompanavo Dalia Jatautaitė.


Naujas Vilniaus rinktinės pasieniečių gyvenimas Mickūnuose

Lietuvos policijos kapelionas
kun. Aušvydas Belickas
palaimino Vilniaus rinktinę

Nuo pat metų pradžios įkurtuvių įkarščiu Mickūnuose gyvenę Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus rinktinės pareigūnai vasario 2-ąją plačiai atvėrė duris ir jau anksti ryte pasitempę laukė svečių: Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vadovų, vidaus reikalų ministro, Seimo narių, kitų rinktinių bei padalinių vadovų. Laukimo priežastis nepaprasta – oficiali Vilniaus rinktinės, pastatytos už Europos Sąjungos lėšas, pastatų atidarymo diena.


Rinkimų griovykla

To Lietuvoje dar nebuvo. Tokios baimės – o tik prieš savivaldybių rinkimus!

Atmintyje iškyla 1992 metų ruduo. Tada rinkimai į Seimą daug kam atrodė lemtingi, ir į apyvartą buvo paleistos dar nebūtos Lietuvoje technologijos. Dar ėjo Sąjūdžio koalicija, ir antisąjūdinėj spaudoj galėjau pasiskaityti, kad esu pavogęs ne vien Kovo 11-osios valstybės atkūrimo aktą, bet ir Estijos padovanotą Lietuvai auksinį kardą su deimantine rankena. (Iš tikrųjų buvau gavęs estų liaudies fronto „Rahvarinne“ man padovanotą kalvio darbo simbolinį geležinį kalaviją su gyvomis rožėmis. Dabar – muziejuje.) Tačiau nemažiau įsiminė gąsdinimai, kokie siaubai lauktų Lietuvos, jeigu vėl laimėtų Sąjūdis. Ir ne mažesni siaubai – kraujo praliejimai, jeigu tas kraugerys Sąjūdis pralaimėtų. Taip darbavosi kadaise Sąjūdžio įsteigtas laikraštis.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija