Atnaujintas 2007 vasario 14 d.
Nr.12
(1509)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Dienos su šventais paveikslais

Janina SEMAŠKAITĖ

Partizanė Petrė Beliokaitė (kairėje)
iš Užukalnio, sužeista Vieciūnų
bunkeryje. Čia ji tremtyje, prie ligoninės

(Tęsinys.
Pradžia Nr.1, 3, 5, 7, 10)

Marija Jankauskienė sakė: „Vaikai vis kviečia pas juos gyventi, mieste. Bet... kol dar galiu savimi pasirūpinti, niekur nevažiuosiu. Neprigyčiau mieste, nors abu vaikai dirba, augina šeimas ir patenkinti. Dažnai mane aplanko, o telefonu beveik kasdien pasikalbam. Nelengva būtų išvažiuoti: čia mano pasaulis, mano prisiminimų kraitis“.

Marijai šoka talkinti ir Domicėlė Kaminskienė, dėliodama mūsų kelionei paimtus užkandžius. Regisi, užtruksim ilgiau... Sėdame prie bendro stalo, užverčiu savo užrašus, tačiau neilgam. Ir vėl pažyra prisiminimų srautas, šilti žodžiai, slepiantys Sibiro šalčiuose nenužudytą meilę Tėvynei. Daugelį Marijos paminėtų žmonių bei įvykių prisimena ir Viktoras Kaminskas.


„Prie rymančio Rūpintojėlio“

Laima MACYTĖ

Laisvas spausdintas lietuviškas žodis visada buvo pagrindinis ideologinis ginklas okupantų varginamai Lietuvai. Partizaninio karo laikotarpiu (1944-1953 m.) leidyklos ir spaustuvės persikėlė į miškus, bunkerius, atokius kaimų vienkiemius. Tyrinėtojai nustatė, kad Lietuvos laisvės kovotojai parengė apie 80 pavadinimų leidinių. Po 1949 metais įvykusio visos Lietuvos partizanų vadų suvažiavimo Minaičių kaime (Radviliškio r.) didelis dėmesys buvo skiriamas visuomeninei veiklai, nesmurtiniam pasipriešinimui. Įkurtas Lietuvos laisvės kovų sąjūdis. Šio sąjūdžio Visuomeninė dalis 1949-1952 metais buvo įsikūrusi Prisikėlimo apygardoje (įkurta 1948 metais), kurios teritorija apėmė Joniškio, Šiaulių, Radviliškio, Kėdainių apskritis.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija