Atnaujintas 2007 vasario 14 d.
Nr.12
(1509)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Vatikane aptarta Bažnyčios Kinijoje padėtis

Mindaugas BUIKA

Kinijos katalikai, nepaisant
komunizmo persekiojimų,
išlaikė ištikimybę savo tikėjimui

Gėrimasi bekompromisine ištikimybe tikėjimui

Neseniai Vatikane vyko aukščiausių Bažnyčios hierarchų uždaras („sub secreto“) pasitarimas dėl katalikų padėties komunistų valdomoje Kinijoje, kurio rezultatai plačiai svarstomi tarptautinėje žiniasklaidoje. Dėmesį šiam klausimui sužadino popiežius Benediktas XVI dar praėjusių Kalėdų antrąją dieną, gruodžio 26-ąją, kai, susitikime su piligrimais „Viešpaties Angelas“ maldai paminėjęs tą dieną Bažnyčios liturgijoje minimą pirmąjį kankinį šv. Steponą, taip pat kalbėjo apie dabarties katalikų patiriamus persekiojimus dėl jų ištikimo tikėjimo liudijimo ir tarnystės Evangelijai.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija