Atnaujintas 2007 vasario 21 d.
Nr.14
(1511)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Profsąjungos privalo tarnauti žmonėms

Dr. Aldona KAČERAUSKIENĖ

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 50 straipsnis profesinėms sąjungoms suteikia nemažai įgaliojimų ginant darbuotojų profesines, ekonomines bei socialines teises. Lietuvoje veikia trys stiprūs profesinių sąjungų centrai – Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija (LPSK, pirmininkas Artūras Černiauskas), Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“ (pirmininkė Aldona Jašinskienė) ir krikščioniškųjų profesinių sąjungų susivienijimas – Lietuvos darbo federacija (pirmininkas Vydas Puskepalis). Be to, yra ir prie šių centrų neprisijungusių profesinių sąjungų.


Vertas dramaturgo vardo

Bronius VERTELKA

Apie savo dėdę kun. Kazimierą
Čiplį-Vijūną pasakoja rašytoja,
muziejininkė Joana Viga Čiplytė

„Mano tėvui Jonui Grubinskui teko dirbti zakristijonu Geidžiūnuose, kai ten klebonu darbavosi kun. Kazimieras Čiplys-Vijūnas. Savo šeimai jis pasakodavo, jog tai buvo itin paprastas, geranoriškas, puikiai su parapijiečiais sutariantis kunigas, – Panevėžio bendruomenių rūmuose sutikta Ona Sabaliauskienė dalijosi išsaugotais prisiminimais apie šį žmogų. – Girdėti tokį kunigo vertinimą man buvo dvigubai malonu, nes mano mama buvo jo pusseserė. Taip likimas lėmė, kad ištekėjusi ji net gyveno Čiplių kaime. Ten yra ir mano gimtinė“.


Paminėjo poezijos klasiko 100-metį

Jolita ŽURAUSKIENĖ

Bočių klubo „Prie židinio“ nariai
dainavo dainas, jiems grojo
Juozas Stunžėnas (dešinėje)

Ukmergės kultūros centre vyko graži šventė, kurią surengė bočių klubas ir jo sekcija „Prie židinio“. Paminėti Bernardo Brazdžionio 100-ąsias gimimo metines susirinko gausus būrys poezijos mylėtojų. Vartydami poeto gyvenimo ir kūrybos puslapius, rajono bočiai pasijuto gyvybingesni ir tvirtesni.


Apie dabartį ir ateitį

Sausio 27 dieną Vilniuje įvyko konferencija „Moterų konservatorių bendruomenės (MKB) dabartis ir ateitis“, į kurią susirinko šios bendruomenės narės iš įvairių Tėvynės sąjungos skyrių.

Ataskaitą apie bendruomenės metinę veiklą pristatė MKB pirmininkė Vilija Aleknaitė-Abramikienė. Savo kalboje pirmininkė pabrėžė: „Mes įpareigoti būti čia ir dabar, atsiliepti į daugybės žmonių poreikius. Svarbu išlaikyti dvasines vertybes, ryšius su Bažnyčia, Krikščionių-demokratų frakcija. Vilniuje dažnai bendraujama su kun. Ričardu Doveika, o mūsų suorganizuotą piligriminę kelionę į Šiluvą lydėjo kan. Deimantas Brogys. Meldėmės už Lietuvos šeimas ir vaikus. Silpstančių šeimų pasaulyje ir Lietuvoje daugėja. Besąlyginė laisvė, seksualinės idėjos Lietuvoje atsirado staigiai, tuo tarpu Vakarų Europoje tai truko daugelį metų, ne iškart. Nesantuokinių vaikų gimsta maždaug trečdalis. Ką valstybė vertina, kokie jos kriterijai?“


Per Valstybės šventę – Garbės piliečio regalijos

Bronius VERTELKA

Joną Rimantą Banevičių sveikina
Naujamiesčio seniūnas
Antanas Katinas (dešinėje)

Panevėžio rajone tęsiama tradicija Valstybės dieną pažymėti vis kitoje vietoje. Užpernai jai skirtas Panevėžio rajono savivaldybės Tarybos iškilmingas posėdis vyko Ėriškiuose, pernai – Velžyje. Šiemet Lietuvos valstybės atkūrimo 89-osios metinės buvo pažymėtos Naujamiestyje. Į miestelio Kultūros centrą – dailės galeriją atvyko rajono vadovai, rajono Tarybos nariai, Seimo Pirmininko pavaduotojas Alfredas Pekeliūnas, Vyriausybės atstovas Panevėžio apskričiai Leonas Alesionka, atėjo Naujamiesčio gyventojai.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija