Atnaujintas 2007 vasario 21 d.
Nr.14
(1511)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Apie dabartį ir ateitį

Sausio 27 dieną Vilniuje įvyko konferencija „Moterų konservatorių bendruomenės (MKB) dabartis ir ateitis“, į kurią susirinko šios bendruomenės narės iš įvairių Tėvynės sąjungos skyrių.

Ataskaitą apie bendruomenės metinę veiklą pristatė MKB pirmininkė Vilija Aleknaitė-Abramikienė. Savo kalboje pirmininkė pabrėžė: „Mes įpareigoti būti čia ir dabar, atsiliepti į daugybės žmonių poreikius. Svarbu išlaikyti dvasines vertybes, ryšius su Bažnyčia, Krikščionių-demokratų frakcija. Vilniuje dažnai bendraujama su kun. Ričardu Doveika, o mūsų suorganizuotą piligriminę kelionę į Šiluvą lydėjo kan. Deimantas Brogys. Meldėmės už Lietuvos šeimas ir vaikus. Silpstančių šeimų pasaulyje ir Lietuvoje daugėja. Besąlyginė laisvė, seksualinės idėjos Lietuvoje atsirado staigiai, tuo tarpu Vakarų Europoje tai truko daugelį metų, ne iškart. Nesantuokinių vaikų gimsta maždaug trečdalis. Ką valstybė vertina, kokie jos kriterijai?“

Konferencijos dalyvėms buvo išdalyta veiklos ataskaita už 2006 metus. Išvardyti įvairūs Tėvynės sąjungos skyrių darbai, kuriuose aktyviai dalyvavo moterys: konferencijos, Sausio 13-osios, Gedulo ir vilties dienos paminėjimai ir kt. Kreipiamas dėmesys į patriotinį auklėjimą, su šeimomis, vaikais aplankant partizanų kovų vietas, pokario rezistencijos muziejus, dalyvauta tremtinių-politinių kalinių sąskrydyje Ariogaloje. Su dovanėlėmis, saviveiklos grupėmis lankomi senelių, vaikų globos namai, kai kurių skyrių TS narės gydytojos nemokamai gydo, konsultuoja. Tėvynės sąjungos skyriuose bendrai dirba vyrai ir moterys, bet itin aktyvia veikla moterys pasižymėjo Skuodo, Alytaus, Elektrėnų, Joniškio, Kauno miesto ir rajono, Marijampolės, Pakruojo, Vilniaus Šeškinės ir Fabijoniškių skyriuose.

Patvirtinus ataskaitą, buvo diskutuojama, dalytasi patirtimi. Artėja rinkimai. Signatarė Romualda Hofertienė siūlė pirmininkę V.Aleknaitę-Abramikienę palikti antrajai kadencijai. „Ji puikiai atlieka visuomeninį, politinį darbą, yra rūpestinga motina. Pavyzdingai išauklėtas jos dešimtmetis sūnus, kuris patarnauja per šv. Mišias, yra labai mandagus ne tik su mama ir močiute, bet ir su visomis moterimis“, – kalbėjo signatarė. Dalyvės vienbalsiai pritarė šiam pasiūlymui. Balsavimu buvo paliktos tos pačios pavaduotojos, į Valdybą išrinktos papildomai dar kelios narės, tarp jų ir Kauno Šilainių TS skyriaus pirmininkė Danguolė Juralevičienė, pasižyminti kaip gera organizatorė, veikli moteris.

Patvirtintas naujas Moterų konservatorių bendruomenės pavadinimas. Jis pakeistas į „Tėvynės sąjungos moterų bendruomenė“ (TSMB).

Pasibaigus konferencijai, moterys skirstėsi su gera nuotaika, skubėjo į namus, kur jų laukė šeimos ir artimiausi žmonės.

Išmintingas posakis skelbia: „Nėra moralės be religijos, teisingumo – be moralės, nėra valstybės pagrindo be teisingumo“. Mūsų bendruomenės moterims tai pagrindas atliekant numatytus darbus. Morališkai stipri tauta – stipri ir valstybė.

Olga ŽILINSKIENĖ

TS Kauno Šilainių skyrius

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija